Fler barn förgiftade efter legalisering

Antalet barn som kommer in till akutmottagningar i Colorado förgiftade av marijuana har ökat kraftigt sedan drogen legaliserades i delstaten. Det visar en ny artikel i den medicinska tidskriften JAMA Pediatrics.


Redan innan legaliseringen, när delstaten tillät så kallad medicinsk marijuana, såg man en ökning av antalet barn som fick uppsöka akutmottagningar med marijuanaförgiftningar, till exempel efter att ha ätit marijuana i form av kakor eller som godis. När delstaten legaliserade användningen av drogen helt ville man fortsätta följa utvecklingen.

I studien, Unintentional Pediatric Exposures to Marijuana in Colorado, 2009-2015,  tittade man i efterhand på barn som besökt akutmottagningen på Children´s hospital Colorado eller varit i kontakt med det regionala förgiftningscentrat.  Åttioen patienter utvärderades vid barnsjukhuset, och det regionala förgiftningscentret fick 163 marijuanaexponerings fall mellan den 1 januari 2009 och 31 december 2015 för barn som är yngre än 10 år.

– De flesta barnen var unga, runt två år och de flesta fall inträffade hemma, säger en av studiens författare professor George Sam Wang i en intervju på tidskriftens hemsida.

Resultatet av studien visar att fallen har ökat markant och i högre takt än resten av USA. Antalet fall ökade kraftigt från de två åren före till de två åren efter legalisering. Den genomsnittliga andelen marijuanarelaterade besök ökade från 1,2 per 100000 i befolkningen två år före legaliseringen till 2,3 per 100000 två år efter.

Tema: Cannabis

Frihet eller grön mardröm?

Drogen Cannabis (marijuana & hasch) är på agendan mer än någonsin. Rop på avkriminalisering och legalisering hörs, globala narkotikadebatten är het, ungas attityder är mer tillåtande idag, enligt skolenkäter, och beslagen ökar.
I USA har 16 delstater hittills (mars 2021) legaliserat eller är på väg att tillåta drogen för nöjesbruk och ett 35-tal-tal delstater för ”medicinskt” bruk. Ett industrikomplex (”Big Marijuana”) växer fram som ser en mångmiljardmarknad, och som lärt av tobaksindustrins bakslag. En organiserad normalisering av cannabis i populärkulturen tilltar.

Samtidigt varnar forskning för allt russtarkare (thc-innehåll) cannabis, allvarliga skaderisker, psykisk sårbarhet, hjärnskador och lägre IQ – särskilt för unga vars hjärna är känsligare. /• WHO-rapport 2016 om drogen, översatt till svenska 2019 tillsammans med ett studiematerial (av Länsstyrelsen i Västra Götaland).

Läs mer

Annonser