Så påverkas barn av legaliseringen

ONTARIO En rad nya forskningsrapporter visar hur barn och unga har påverkats av cannabislegaliseringen i USA och Kanada. Bland annat har akuta sjukdomar, astma och förgiftningar av cannabisgodis ökat.

En rapport som släpptes i december från det kanadensiska forskningsinstitutet Canadian Centre on Substance Use and Addiction (CCSA), har utvärderat vilka psykoaktiva substanser – med fokus på alkohol, cannabis och opioider – som ligger bakom när unga tas in på akut på sjukhus.[i]

Sju akutmottagningar i tre kommuner (Saskatoon, Sherbrooke och Greater Halifax) ingick i studien som omfattade åren 2016-2019. Sammanlagt 4 634 akuta besök med minst en av de tre substanserna dokumenterades.

Den vanligaste substansen var alkohol 69,3 procent av alla intagningar, följd av cannabis 37,2 procent och opioider 8,0 procent. De undersökta åldrarna var 12-24 år. Både alkohol och cannabis ökade något under perioden, men inte opioider, som dock tidigare under 2010-talet visat en ökning. Bruk av flera substanser förekom i nära 40 procent av akutintagen, där Saskatoon rapporterade högst prevalens (54 proc.), följt av Sherbrooke (42,5 proc.) och Halifax regionen (31,6 proc.).

Akutbesök i USA och Kanada
Besök på akutmottagningar i USA som är relaterade till cannabis har ökat 7 procent det senaste decenniet. Det gäller företrädesvis ungdomar 12-17 år.[ii]
Uppgifter från provinsen Ontario i Kanada bekräftar samma trend. Cannabisrelaterade akutbesök bland 18-29-åringar hade ökat med 56 procent ett halvår efter legaliseringen 2018.[iii]

En annan analys från Kanada visar att cannabis var den vanligaste substansen, inklusive alkohol, för drogrelaterade sjukhusinläggningar för 10-24 åringar.[iv]

Samtidigt visar statistik att daglig eller nästan daglig användning av cannabis i landet ökat med 7,9 procent sedan 2015. Siffran avser personer över 15 år.[v]

Ytterligare en kanadensisk studie på samma tema publicerades i JAMA Network nu i januari. Den visar att försäljningen av ätbara cannabisprodukter, som startade 2020 i vissa provinser, kan ha lett till ökat antal oavsiktliga förgiftningar av barn under nio år.

Forskarna fann nämligen i sina data att de områden där man tillåtit ätbar och drickbar cannabis hade betydligt större ökning av förgiftningsfallen. De föreslår därför striktare regler av försäljningen för att minska problemen. [vi]

Förgiftade småbarn i USA
En amerikansk studie har undersökt hur många barn, 0-5 år i USA som har blivit sjuka av cannabisgodis.

Forskarna gjorde en retrospektiv analys av samtal till giftinformationen, och sjukvårdsbesök, som dokumenterats i det nationella giftinformationssystemet avseende ätbara cannabisprodukter under åren 2017-2021.

7 043 exponeringar fanns rapporterade och ökningen var markant, från 207 fall år 2017 till 3 054 fall fyra år senare. De allra flesta exponeringarna 97,7 procent skedde i hemmiljö, varav 70 procent gav en dämpning av det centrala nervsystemet hos barnen. Andra symtom var bland annat hjärtklappning, kräkningar, hallucinationer och förvirring.  22,7 procent av barnen togs emot på sjukhus.[vii]

Barnastma i legaliseringsstater
I en annan amerikansk studie har man analyserat förhållandet mellan cannabislegalisering och astma hos barn. Utgångspunkten är farhågan att passiv rökning kan påverka barnens lungor.

Foto: Elsa Olofsson /CC BY 3.0

Forskarna har samlat in data om barnhälsa från National Survey on Children’s Health (NSCH) för att beräkna förekomsten av barnastma under olika perioder mellan 2011 och 2019. Dessa uppgifter har man jämfört med hur laglig cannabis är i den delstat familjen bor i. Man refererar också till en studie om visar att 11,9 procent av småbarnsföräldrarna, i de stater som legaliserat, använder cannabis. Något färre gör det delstater som enbart godkänt medicinsk användning medan bara hälften, 6,1 procent av föräldrarna i stater med cannabisförbud, använder cannabis.

227 451 barn under 17 år ingick i studien. Förekomsten av barnastma gick generellt ner något under perioden 2011 – 2017, men stabiliserades sedan. Minskningen var störst där man nyss haft förbud och där cannabis fortfarande inte är tillåtet. Astmaprevalensen var högre i stater där cannabis har legaliserats, vilket var särskilt tydligt bland barn i åldern 12 – 17, jämfört med stater som inte har legaliserat cannabis.

Forskarna menar att tillåten cannabisanvändning kan vara relaterad till den växande förekomsten av astma, särskilt hos äldre barn och bland icke vita amerikaner.[viii]

Fotnoter: [i] CCSA (2022) An Evaluation of Psychoactive Substances that Bring Youth to the Emergency Department (pdf-fil, 64 sidor).

[ii] Shen et al (2018). . Trends and related factors of cannabis-associated emergency department visits in the United States: 2006–2014. Journal of Addiction Medicine.

[iii] Baraniecki et al ( (2021). Acute cannabis intoxication in the emergency department: The effect of legalization. BMC Emergency Medicine, 21, Article 32.

[iv]  Canadian Institute for Health Information. (2019). Hospital stays for harm caused by substance use among youth aged 10 to 24 (pdf-fil, 22 sidor).

[v] (Rottermann, 2021). Looking back from 2020, How cannabis use and related behaviours changed in Canada. Health Reports, 32(4), 3–14.

[vi] Myran et al (2023) Pediatric Hospitalizations for Unintentional Cannabis Poisonings and All-Cause Poisonings Associated With Edible Cannabis Product Legalization and Sales in Canada. JAMA Health  Forum. 2023;4(1)

[vii] Tweet et al (2023). Pediatric Edible Cannabis Exposures and Acute Toxicity: 2017–2021. Pedriatics . Jan. 2023.

[viii] Goodwin et al (2022). Cannabis legalization and childhood asthma in the United States: An ecologic analysis . Preventive Medicine, 2022.  ScienceDirect.

Annonser