Fler barn förgiftade efter cannabislegalisering

OTTAWA Antalet barn som vårdas för cannabisförgiftning har ökat kraftigt sedan cannabis legaliserades i Kanada. Störst har ökningen varit i de provinser som tillåter försäljning av ätbar cannabis.

I oktober 2018 legaliserade cannabis i Kanada och från 2020 tilläts också försäljningen av ätbar cannabis i provinserna Ontario, Alberta och British Colombia. Forskare från bland annat University of Ottawa har nu undersökt hur många barn nio år och yngre som behövt vårdas på sjukhus på grund av cannabisförgiftning.

Forskarna har jämfört antalet förgiftningsfall före legaliseringen, under den tid som cannabis var lagligt, men inte försäljningen av ätbar cannabis, och tiden efter det att vissa provinser legaliserade också ätbar cannabis.

Resultatet visar att antalet barn som lagts in på grund av cannabisförgiftning mer än fördubblades i och med legaliseringen. Ökningen var då ungefär lika stor i alla provinser, från under ett fall per 100 000 barn till drygt två fall per 100 000 barn och år.

När sedan vissa provinser tillät försäljning av ätbar cannabis ökade förgiftningarna i just de provinserna ytterligare kraftigt.  Jämfört med perioden innan cannabis legaliserats i Kanada var det sju gånger så många barn som fick uppsöka sjukvården, det vill säga över sju fall per 100 000 barn och år.

Annonser