Fler akutbesök efter legaliseringen

OTTAWA. Antalet cannabisrelaterade besök på akutmottagningar i den kanadensiska provinsen Ontario har tredubblats sedan åren före legaliseringen av cannabis. Det visar en ny studie publicerad i den vetenskapliga tidskriften Addiction.

Under de första sex månaderna efter legaliseringen i Kanada 1 oktober 2018 var det bara försäljning via nätet som var tillåten i Ontario. Efter det första halvåret fick man öppna cannabisbutiker, men provinsregeringen satte det maximala antalet till 67. Detta i landets mest folkrika provins med 13,5 miljoner invånare och en yta mer än dubbelt så stor som Sverige.

Efter ytterligare ett år släpptes restriktionerna för antalet cannabisbutiker som steg mycket snabbt till 742 under den närmaste 14-månadersperioden.

En studie publicerad i februari i år, som letts av Daniel T Myran, folkhälso- och preventionsforskare vid Ottawa Hospital Research Institute och även husläkare, har mätt antalet akutbesök på sjukhus i provinsen från januari 2016 till och med maj 2021 och omfattar alla invånare i Ontario äldre än 15 år.[1]

Graf av Staffan Hübinette över data från studien tillsammans med StatCans uppgifter om cannabisanvändning. Dessvärre hade de slutat göra drogvaneundersökningen 2020.

Före legaliseringen, under månaden januari 2016, dokumenterades 555 akutbesök relaterade till cannabis. Under september 2018, sista månaden före legaliseringen, hade antalet stigit till 1 048. Det minskade sedan något, men steg sedan på nytt. Under februari 2020 dokumenterades 1 179 akutbesök, det vill säga strax innan begränsningarna för den lagliga marknadens släpptes. Därefter kom både covid-19-epidemin och massor av nya cannabisbutiker. Under studiens sista månad, maj 2021, fick akutmottagningarna ta emot 1614 besök med koppling till cannabis.

– Vi upptäckte att sjukvårdsbesök på grund av cannabis inte ökade direkt efter legaliseringen, när det var en mycket begränsad marknad i Kanada. Från början av 2020 såg vi en stor ökning av besöken när den legala marknaden expanderade och covid-19 pandemin satte fart, säger Daniel Myran i ett pressmeddelande från Ottawa Hospital.

Dr Daniel T Myran. Foto: Ottawa Hospital

Han fortsätter:
– Pandemin och en växande legal marknad kan ha spelat en roll för antalet cannabisrelaterade akutbesök i Ontario som nästan har tredubblats under den senaste femårsperioden. Om vi ser framåt tror jag att vi måste ha bättre tillgång till behandling och en mer folkhälsoinriktad inställning till cannabispolitiken.

I samma pressmeddelande konstateras även att i åldrarna 15 -24 år ökade antalet akutbesök per månad kraftigt ”vilket visar att legaliseringen kanske inte motsvarar ett av de primära målen att den skulle leda till en minskning av problematisk användning bland unga”.

• Fotnoter: [1] Myran et al (2022) ”The association between recreational cannabis legalization, commercialization and cannabis-attributable emergency department visits in Ontario, Canada: an interrupted time-series analysis”, Addiction. 2022. Feb. 16. /via PubMed (nih.gov)

Annonser