”Legalisering minskar inte problemen”

TORONTO En ny rapport om legaliseringen av cannabis i Kanada visar att det efter tre år efter inte minskat gängmord och narkotikarelaterad dödlighet, cannabisbruk har ökat och en betydande illegal marknad finns kvar.

Det är Staffan Hübinette – författare och medarbetare på Narkotikapolitiskt center – som fortsatt följa legaliserings baksidor i Nordamerika.

Han publicerade tidigare i år en rapport om legaliseringen i Uruguay, Kanada och de amerikanska delstater som legaliserat cannabis fullt ut. Nu återkommer han med en uppföljning av Kanada och jämför med Sverige. Han har tidigare besökt USA och Kanada och intervjuat forskare, vårdpersonal, cannabisbutiker med mera på plats om narkotikasituationen.

I nya rapporten (”Legaliseringen av cannabis i Kanada och dess effekter”, NPC, pdf-fil, 14 sidor),  om Kanada framgår att legaliseringen av cannabis 2018 inte var en plötslig förändring utan kulmen av en liberal process som pågått i flera decennier. Det var premiärminister Justin Trudeau som inför valet 2015 hade legalisering som vallöfte och tre år senare genomförde den.

Forskning visar att cannabis medför hälsorisker och olika skadeverkningar. Det är ju grundproblemet. Ju fler som använder och oftare, desto större skador och problem.

Effekterna visar nu att cannabisanvändning har ökat kraftigt i befolkningen. Under perioden 2004–2020 har antalet cannabisanvändare i Kanada som använt cannabis de senaste tre månaderna fördubblats, från 9,4 till 20 procent, (15 år och äldre). Bara under perioden 2018-2020 har antalet användare ökat från 4,1 miljoner eller 14 procent strax före legaliseringen till 6,1 miljoner eller 20 procent tre år senare.

En ökning med två miljoner cannabisanvändare på en befolkning på 30 miljoner, och ökningstakten har tilltagit, enligt rapporten.

I Kanada har 18 procent använt cannabis senaste månaden och i Sverige, som hållit fast vid en restriktiv narkotikapolitik, så har 1,1 procent rökt cannabis senaste månaden, enligt rapporten.

Legaliseringen har givetvis medfört att en legal marknad uppstått i Kanada, men en betydande illegal marknad för cannabis finns kvar. Två konkurrerande marknader har bildats som delvis konkurrerar med varandra med pris och tillgång.

Flera köpare handlar billigare på svarta marknaden där priser är lägre eftersom skatter inte betalas och dit är även ungdomar hänvisade som inte får köpa på den legala. Flera cannabisbrukare använder båda marknaderna.

När det gäller vanliga påstående om att tillåta cannabis kan minska narkotikadödligheten av andra substanser, så är det en utebliven effekt i Kanada. Inget tyder nationellt på att cannabis minskat den, utan det är andra faktorer som avgör den. I provinsen British Colombia har opioiddödlighet en av de högsta i världen.

Och förhoppningen att legalisering skulle minska gängrelaterade mord och skjutningar, har också i stort sett uteblivit.

Och de beräkningar som gjorts över cannabisekonomi efter legaliseringen visar att kostnaderna för samhället och vården vida överstiger skatteintäkter, (en studie visar på 1 dollar i skatteintäkt ger 4,50 dollar i kostnader, ex för vård, trafikolyckor, produktivitet etc.).

Staffan Hübinette

– Det finns ingen vetenskaplig evidens för att en legalisering skulle minska cannabisanvändning; gängvåld och kriminalitet; narkotikadödlighet eller förbättra folkhälsan, säger Staffan Hübinette som i torsdags presenterade rapporten på ett digitalt seminarium.

Han menar att de legaliseringsdrömmar som nu frodas i narkotikadebatten ”krockar med verkligheten”. Han oroas samtidigt över att några svenska ungdomsförbund som vill tillåta cannabis vilar sina argument på en felaktig bild.

”Det vore naivt att tro att den höga användningen och ökningstakten i Kanada inte skulle få konsekvenser för folkhälsan och en rad andra konsekvenser. Detta kommer dock att visa sig först på längre sikt”, skriver Staffan Hübinette och Peter Moilanen, chef för NPC, i en debattartikel om rapporten på Dagens Opinion.

Antalet cannabisbutiker i Kanada ökade från 158 i november 2018 till 1792 i april i år, enligt CBC.

PM Justin Trudeau.

Justin Trudeaus liberala parti säkrade i valet nyligen fortsatt minoritetsstyre i Kanada.
Nu har nära 70 civila organisationer i upprop uppmanat Trudeau att avkriminalisera innehav och bruk av alla illegala narkotiska substanser och federalt bekosta lågtröskel-tillgång på droger, (”safe supply”, legal förskrivning, som redan finns i British Columbia). De ser det som en väg att bekämpa opioidkrisen i landet som resulterat i tiotusentals dödsfall, (nära 23 000 döda i överdoser mellan januari 2016 och mars 2021).

De menar att ”kontaminerad narkotika och stigma förknippat med drogbruk” förstärks av att kriminalisera droger och brukare, rapporterar CTV News. Hittills har Trudeau motsatt sig en sådan avkriminalisering, men trycket ökar.

Annonser