Fler kombinerar cannabis och alkohol efter legalisering

NEW YORK. En ny studie från Columbia University i New York visar att kombinationen cannabis och alkohol blivit vanligare i de USA-delstater som legaliserat cannabis.

Det kommer allt flera forskningsrapporter om hur legaliseringen av cannabis i USA har påverkat alkoholkonsumtionen. Drugnews har rapporterat att sådana studier visat delvis olika resultat, men att bilden klarnar allt mer.

Bland annat visar en studie från National Bureau of Economic Research att drickande ökat efter legalisering[i] och en annan att kombinationen alkohol-cannabis har ökat, men att enbart bruk av alkohol minskat.[ii]

Vi skrev också om en forskartrio från University of Pittsburgh och William Pattersons University i New Jersey som gjort en ännu mer robust undersökning genom att analysera svaren från 4,2 miljoner individer i den nationella övervakningen av riskfaktorer, Behavioral Risk Factor Surveillance System, mellan 2010 och 2019. Resultaten visar att legaliseringen har medfört en ökning med 0,9 procent av alkoholdrickandet över lag.[iii]

Det här är dåliga nyheter för cannabisindustrin eftersom en bärande del i deras lobbyarbete går ut på att den, som de framhåller, sunda drogen cannabis ska ersätta den mycket mer hälsofarliga alkoholen. Nu i december publicerades en artikel på ICBC:s hemsida (International Cannabis business Conference) [iv] där det bland annat påstods att cannabis är 114 gånger säkrare än alkohol. I samma artikel refererade man en ny kanadensisk studie[v] där data pekade på att alkoholkonsumtionen i Kanada minskade efter införandet av medicinsk cannabis.

Forskarna hade tittat på försäljningsstatistiken av alkohol under 2011 och 2018 och kommit fram till att medicinsk cannabis är ett ekonomiskt substitut för alkohol, vilket eventuellt kan minska hälsoriskerna och de ekonomiska konsekvenserna efter legaliseringen av cannabis som infördes 2018 i Kanada.

Studien är granskad och publicerad i den medicinska tidskriften Health Policy. En invändning är ändå att slutsatsen är lite svår att förstå, eftersom antalet personer som fått läkartillstånd att använda cannabis i medicinska syften har varit begränsat under den undersökta perioden och att man jämfört den totala försäljningen av de båda drogerna, inte den individuella konsumtionen. Antalet registrerade cannabispatienter ökade från ca 8 000 till 200 000 mellan 2014 och 2017 [vi]  i en befolkning på 37 miljoner.


Samtidigt bruk ökar

Foto: iStock

En annan aktuell studie på samma tema visar att samtidig användningen av både cannabis och alkohol ökade hos vuxna från 2008 till 2019 i de USA-delstater som legaliserat cannabis. Detta enligt ny forskning utförd vid Columbia University Mailman School of Public Health i New York city.[vii]

Forskarna använde data från individer i åldern tolv år och uppåt från den amerikanska drogvaneundersökningen National Survey on Drug Use and Health (NSDUH) 2008–2019.  Sammanlagt med 817 359 deltagare. Uppgifterna inkluderade var respondenterna bodde 2019 och hur lagstiftningen om cannabis såg ut i den delstaten. Den slutliga analysen omfattade självrapportering av samtidig cannabis- och alkoholanvändning.

Från 2008 till 2019 ökade den totala prevalensen för samtidig användning av cannabis/alkohol hos vuxna. Om man jämför perioden före och efter legaliseringen observerades små men signifikanta ökningar bland dem som var 21 år och äldre. Mer specifikt ökade förekomsten av samtidig användning bland respondenter i åldern 21-30 år från 9,2 procent till 10,4 procent. På samma sätt steg alkohol-cannabisanvändningen i åldrarna 31-40 år och 41-50 år från 5 procent till 6 procent respektive från 3 procent till 4,7 procent. För de som var yngre än 20 och äldre än 51 såg forskarna inget samband mellan legalisering ökat alkohol-cannabisbruk.

– Den större tillgängligheten och möjligheten att få tillgång till cannabis lagligt för vuxna i åldern 21 år och äldre, såsom apotek (och andra försäljningsställen), som finns i de flesta legaliseringsstater, kan förklara varför vi observerade ökningar av samtidig cannabis/ alkoholanvändning hos dem i åldrarna 21–50, men inte 12–20 år efter legaliseringen, kommenterar en av studiens författare, Silvia Martins, professor i epidemiologi vid Columbia Mailman School, i en tidningsintervju i Medical Express.

I samma tidningsartikel säger studiens försteförfattare Pricilla Goncalves, postdoktor vid samma institution:
– Våra fynd är oroande eftersom samtidigt bruk av alkohol och cannabis innebär mer negativa konsekvenser för individen och samhället, t.ex. riskbeteende såsom bilkörning under påverkan, kraftigt missbruksmönster och ökad risk för alkoholproblem.

• Fotnoter: [i] Ali et al (2021). Recreational Marijuana Laws and the Use of Opioids: Evidence from NSDUH Microdata. National Bureau of Economic Research.
[ii] Kim et al (2021). Impact of state-level cannabis legalization on poly use of alcohol and cannabis in the United States, 2004-2017 . Drug Alcohol Depend. 2021;218: 108364. – PubMed (nih.gov)
[iii] Macha et al (2022). Association of Recreational Cannabis Legalization With Alcohol Use Among Adults in the US, 2010 to 2019 .JAMA Health Forum 2022:3(11)e224069 PubMed (nih.gov)

[iv] Study Finds Medical Cannabis Reform In Canada Associated With Reduced Alcohol Sales (internationalcbc.com)
[v]  Armstrong (2022) Relationships between sales of legal medical cannabis and alcohol in Canada. Health Policy Nov 23;   – PubMed (nih.gov)
[vi] PharmaBoardroom – The Evolution of Medical Cannabis Legislation in Canada
[vii] Gonçalves et al (2022). Cannabis Recreational Legalization and Prevalence of Simultaneous Cannabis and Alcohol Use in the United States, Journal of General Internal Medicine (2022).

Etiketter:

Annonser