FN: cannabisbruk ökat med legalisering

WIEN Legalisering av cannabis i delar av världen, t.ex. i Nordamerika, verkar ha drivit på regelbundet bruk, tillsammans med restriktionseffekter under covid-pandemin. Och det ökar risken för depression och självmord, enligt en FN-rapport om narkotikasituationen i världen.

World Drug Report ges varje år ut av UNODC (FN:s narkotikakontrollorgan) och konstaterar att illegala droganvändandet i världen har ökat 26 procent senaste decenniet. Omkring 284 miljoner människor (5,6 procent) i åldersgruppen 15 till 64 år hade använde narkotika år 2020, enligt rapporten som släpptes i måndags.

Cannabis är den vanligaste illegala drogen och hade använts av 209 miljoner människor i världen det året och ”perioder av låsning under covid-19-pandemin ledde till ökningar av användningen av cannabis … 2020″. Samtidigt har drogen blivit allt russtarkare (THC-värdet).

Kanada, Uruguay och flera delstater i USA har legaliserat cannabis och fler länder har tagit steg i den riktningen.
”Legalisering av cannabis verkar ha accelererat den uppåtgående trenden i rapporterad daglig användning av drogen, skriver det Wien-baserade FN-organet.

Och även om prevalensen av cannabisbruk bland tonåringar ”inte har förändrats så mycket”, så har det skett ”en tydlig ökning av rapporterad frekvens av högpotenta produkter bland unga vuxna”, upp till 60-procent THC på vissa marknader, citerar Reuters ur rapporten.

Och andelen personer med psykiatriska störningar och självmord i samband med regelbunden cannabisanvändning har ökat, enligt UNODC:s rapport.

Tyska cannabisrelaterade sjukvårdsfall har ökat, ur World Drug Report 2022

Vad gäller Tyskland, vars nya regering har långtgående planer om att legalisera cannabisförsäljning, så konstaterar rapporten att ”en ökad cannabisanvändning och mycket högre cannabisrelaterade skador” har observerats i landet.

Cannabisbruk har ökat dramatiskt och mentala och beteendestörningar har ökat, och vård relaterad till cannabisberoende har ökat mer än åtta gånger och vård för relaterade psykotiska problem mer än fyrdubblats sedan millenieskiftet i Tyskland.

Faktorer som legaliseringsdebatten, ändrad narkotikalag och föreskrifter 2017 som utökade läkares möjlighet att förskriva cannabis och ökad tillgång till thc-starkare produkter kan ha bidragit till den kraftiga ökningen av sjukhusvistelser på grund av cannabismissbruk i Tyskland, enligt rapporten.

Ur World Drug Report 22

FN-rapporten nämner även att produktionen av kokain i världen slog rekord 2020 och att smuggling till sjöss ökat, och att en expansion utanför de stora missbruksmarknaderna Nordamerika och Europa till även Afrika och Asien.

Beslag av metamfetamin har ökat på de två främsta marknaderna för drogen med sju procent i Nordamerika och 30 procent i Sydostasien år 2020, jämfört med året före. Och en 50-procentig ökning av beslag rapporteras även från Sydvästasien.
I Ukraina hittades några år före kriget flera laboratorier där bland annat amfetamin tillverkas

Opioider utpekas fortfarande som de dödligaste drogerna, exempelvis heroin och fentanyl, den senare har i USA drivit på dödlighet i överdoser till nytt rekord ifjol, (totalt över 107 000 dödsfall).
Globalt beräknas omkring 11,2 miljoner personer i världen injicera narkotika, varav hälften har hepatit C, 1,4 miljoner är HIV-smittade, och 1,2 miljoner lever med båda.

Rapporten nämner även illegala drogers påverkan på miljön. Exempelvis avskogning och koldioxid-avtryck från cannabis och kokain och avfall från syntetiska droger.

World Drug Report 2022 lyfter även bristen på behandling för drogberoende, och gapet är särskilt stort mellan könen, exempelvis utgör kvinnor numer nära hälften av amfetamin-användare, men bara en av fem av dem får behandling.

I en kommentar till rapporten säger UNODC:s verkställande direktör Ghada Waly:

Ghada Whaly. Foto: UNODC

– Siffrorna för tillverkning och beslag av många olagliga droger når rekordnivåer, även när globala nödsituationer fördjupar sårbarheten. Samtidigt berövar missuppfattningar om problemets omfattning och de därmed sammanhängande skador människor vård och behandling och driver unga människor till skadliga beteenden.

– Vi måste ägna nödvändiga resurser och uppmärksamhet åt att ta itu med alla aspekter av världens narkotikaproblem, inklusive tillhandahållande av evidensbaserad vård till alla som behöver det, och vi måste förbättra kunskapsbasen om hur illegala droger relaterar till andra akuta utmaningar, som konflikter och miljöförstöring, säger hon.

• Fotnot: World Drug Report 2022 består av fem böcker som ger en analys av globala narkotikamarknader och undersöker även samband mellan droger och miljö, hållbar utveckling och klimatförändringar.

Annonser