13 miljoner injicerar narkotika

WIEN Nästan 300 miljoner människor i världen använder narkotika och av dem är det drygt 13 miljoner som injicerar. Det visar UNODC:s senaste rapport som presenterades på måndagen.


Enligt World Drug Report 2023 – som presenteras av FN:s kontor om narkotika och kriminalitet (UNODC) – använde över 296 miljoner människor narkotika under 2021, en ökning med 23 procent jämfört med föregående årtionde. Av dessa beräknas att 13,2 miljoner injicerar. Det är en ökning med 18 procent jämfört med tidigare beräkningar.

– Vi bevittnar en fortsatt ökning av antalet människor som lider av narkotikamissbruk över hela världen, samtidigt som behandlingen inte når alla dem som behöver den, kommenterade UNODC:s verkställande direktör Ghada Waly i ett pressmeddelande .

Enligt rapporten var det globalt endast en av fem personer som led av drogrelaterade sjukdomar som var i behandling för droganvändning 2021. Skillnaden mellan olika regioner i tillgången på behandling har också ökat.

När det gäller produktionen av narkotika tyder de senaste uppgifterna på att den olagliga koka- och opiumodlingen nästan nått rekordnivåer. En kombination av marknadsdynamik i västra Europa, den näst största kokainmarknaden i världen, och högre effektivitet i kokainproduktionen har lett till en ökning av kokaintillverkningen, som nådde rekordhöga 2 300 ton 2021.

Den global opiumproduktion låg kvar på 7 800 ton 2022, främst drivet av höga nivåer på produktionen i Afghanistan.  Enligt rapporten kan dock talibanernas nya odlingsförbud i Afghanistan påverka den afghanska opiumskörden 2023.

UNODC uppmärksammar också att syntetiska droger får allt större betydelse. Det innebär bland annat att produktionen inte behöver vara  knuten till vissa regioner, utan kan ligga närmare marknaderna.

Cannabis är fortsatt den dominerande illegala drogen globalt och på grund av detta är det också den narkotika som orsakar flest fall av missbruksrelaterade sjukdomar i världen.

• Rapporten World Drug Report 2023 (läs hela här) släpptes på FN:s internationella dag mot illegal narkotikanvändning och smuggling, 26 juni. I år med temat ”Människor först: stoppa stigma och diskriminering, stärk prevention”.

Annonser