FN: inför globalt förbud för cannabisreklam

WIEN FN:s narkotikakontrollorgan uppmanar till ett globalt förbud för all reklam och sponsring av cannabisprodukter. FN oroas över att rushalten har blivit starkare, samtidigt som ungas medvetenhet om drogens hälsorisker har minskat.

UNODC noterar i sin årliga rapport om narkotikaläget i världen, World Drug Report 2021, att cannabis har blivit nära fyra gånger starkare i USA och dubblerats i Europa de senaste två decennierna.
THC-andelen har ökat från cirka fyra till 16 procent i USA, och från sex till elva procent i Europa mellan 1995 och 2019.

Samtidigt som drogen blivit starkare, så har andelen ungdomar som uppfattar den skadlig minskat uppåt 40 procent under samma period, enligt UNODC.

Och aggressiv reklam för cannabis – som bland annat kan leda till psykiska störningar vid regelbundet användande – som görs av privata företag och på sociala medier kan förvärra problemen.

”Ett omfattande förbud mot reklam, marknadsföring och sponsring av cannabis skulle se till att folkhälsointressen står över affärsintressen”, skriver FN: s kontor om narkotika och brottslighet i sin årliga rapport, som släpptes nyligen.

FN kan inte besluta om ett sådant förbud, utan uppmanar sina medlemsländer att införa det och jämför med hur globala tobakskonventionen (som avråder från bl a reklam) har undertecknats av 168 länder.

”CANNABIS-björnar” Foto: Allison.hare /Flickr CC BY 2.0

I länder som legaliserat cannabis för nöjesbruk märks en ökad marknadsföring, särskilt i USA-delstater, där den säljs även i ätbar form och drycker. Med kändisar, i filmer, färgglada bilder och utmanande förpackningar etc. Barn har förgiftats när de ätit något de hittat hemma som sett ut som godis.

I Kanada är reklamen något mer kontrollerad och i Uruguay, som var först att legalisera drogen, är marknadsföring helt förbjuden för cannabis.

Reaktionen på FN:s uppmaning om att införa reklamförbud har varit olika. Flera har välkomnat initiativet då cannabisvågen går fram i stora delar av världen.

Kevin Sabet. Foto: Drugnews

– Denna rapport är en väckarklocka för världen, och i synnerhet USA, det land med den högsta nivån av marijuana-användning i världen, säger Kevin Sabet, president i Smart Approches to Marijuana, som försöker stå emot ”Big Marijuana” som business i USA.

Över 29 miljoner amerikaner över 18 år beräknas använda cannabis, varav 14 miljoner (cirka 45 procent) dagligen eller nära dagligen.
– Vi måste helt enkelt göra mer för att hantera den växande frågan om dagens marijuana och vända den rådande narrativet att den är ofarlig,

Men kan även tolkas som att en reglering av en drog som enligt narkotikakonventionerna redan är otillåten att befatta sig med (utanför medicin och forskning) kan bli en eftergift.

Vilket även drogliberala grupper inser.
– Det faktum att de (FN) aktivt engagerar sig i regleringsdebatten är ett tyst erkännande av att laglig cannabis är något som inte kan ignoreras och måste vara positivt vara engagerad i, säger Steve Rolles från Transform till tidningen Vice.

Medan andra tror att cannabisföretagare kommer att tvingas förhålla sig till FN:s rekommendation om ett reklamförbud.

UNODC:s rapport beskriver narkotikaläget i världen.

Antalet som använder narkotika har ökat med tolv procent till 275 miljoner personer under senaste decenniet.
Kokainsmugglingen till Europa har ökat, smuggelrutter ändrats och diversifierats och priser pressats ner och styrkan ökat. Och beslag och tillverkning av metamfetamin i Sydostasien och Amerika har ökat starkt.

Annonser