EU: opioider vanligaste narkotikaförgiftningen

LISSABON. Opioider är den vanligaste narkotikan bakom ett akutbesök runt om i Europa. Därnäst kommer cannabis. Uppgifterna från European Drug Emergencies Network är inte alls heltäckande, men är under uppbyggnad.

Euro-DEN Plus (European Drug Emergencies Network) är ett projekt inom EU:s narkotikamyndighet[i] som samlar in data om akutbesök på sjukhus på grund av narkotikaförgiftningar.

Rapporterna visar att tusentals personer i Europa årligen drabbas av drogrelaterade förgiftningar och andra skador som kräver medicinsk hjälp.……

Syftet är att ge detaljerad information om skador av narkotika, såsom amfetamin, cannabis, kokain, heroin och andra opioider, blandmissbruk med alkohol, läkemedelsmissbruk och nya psykoaktiva substanser.

De här uppgifter finns samlade i ett interaktivt verktyg där man får en detaljerad analys från 2013 och fram till 2021, som är det senaste året för insamlade data. De deltagande sjukhusen kommer inte bara från Europa utan även från Algeriet, Tunisien och Turkiet. Alla länder är inte med varje år. Under 2021 deltog 28 sjukhus, så statistiken ger långt ifrån någon heltäckande bild.
Sverige har hittills inte varit med och i Norden är det bara Oslo som deltar regelbundet.

Sedan Euro-DEN Plus grundades 2013 har nätverket ­– som nu består av över 30 ”sentinel hospitals” (ungefär storstadssjukhus i utsatta områden) i 22 länder – registrerat över 65 000 akutinsatser. Senaste insamlingsåret 2021, så varierade rapporterna mycket från de deltagande sjukhusen. Sjukhus i Oslo, London, Antwerpen, Dublin, Amsterdam och Genève rapporterade in flest antal rapporter, (vilket speglar deras stora upptagningsområde, men även säger något om droganvändningen i områdena, enligt EMCDDA.)

Massor med uppgifter
European Drug Emergencies Network omfattar en mycket stor mängd uppgifter om vilka substanser som orsakar akuta sjukdomsfall. Inte bara vilken som är huvuddrog, utan alla substanser som patienten hade i kroppen. Den interaktiva funktionen på webben, där man kan klicka på en karta, är visserligen lättanvänd, men visar hur glest det är mellan de sjukhus som bidrar med data.

Bland fynden kan man till exempel utläsa att män är den dominerade patientgruppen och att andelen patienter yngre än 25 år är mycket högre i södra och östra Europa.

Vidare att det i regel handlade om flera droger än bara en enda. Alkohol förekommer i 45 procent av alla akutfall med narkotika. Ren alkoholförgiftning faller dock utanför den här statistiken.

Inalles var opioider vanligaste gruppen narkotika, följt av cannabis. Därnäst kommer kokain och amfetamin. Alltså inga nyheter.

Cannabis
Cannabis svarar för 25 procent (medianvärde) av de akuta sjukhusfallen med narkotikaförgiftningar. Högsta andelen under 2021 hade sjukhuset på Mallorca med 59 procent. Övriga sjukhus med hög andel cannabispatienter ligger framför allt i södra och östra Europa: Lugano, Ba

Cannabisfall rapporterade från några akutsjukhus. /EMCDDA

sel, Bratislava, Bukarest. Amsterdam och Malta. (Man studsar till inför Tbilisi i Georgien där cannabis utgjorde 81 procent alla akuta narkotikaförgiftningar, men antalet gällde enbart nio registrerade patienter av sammanlagt elva).

Opioider

Heroinfall rapporterade från några akutsjukhus. /EMCDDA

I den här gruppen ingår heroin, metadon och en rad syntetiska opioider, ofta läkemedel som används utanför läkarordinationer.  Sammantaget utgör opioider den vanligaste orsaken till akuta sjukhusbesök vid narkotikaförgiftning. En förvånande uppgift är att andelen heroin bara ligger på sex procent i medianvärde av alla rapporterade narkotikaförgiftningar under 2021. Den stora gruppen är läkemedel och övriga syntetiska opioider, som dock inte har en egen tabell i statistiken.

European Drug Emergencies Network är ännu inte särskilt användbart, möjligtvis för att upptäcka trender och nya farliga droger på enstaka sjukhus. Men systemet är under uppbyggnad. Nya länder och sjukhus håller på att rekryteras.

• Referenser: [i] European Union Drugs Agency, (EUDA), tidigare EMCDDA

Etiketter:

Annonser