FN: bara 1 av 7 missbrukare får hjälp

WIEN Antalet narkotikaanvändare i världen som behöver vård har ökat till 35 miljoner, men bara en av sju får behandling. Totalt avled 585 000 människor i drogrelaterade sjukdomar 2017, visar FN:s nya narkotikarapport om läget i världen. /Se var beslag och användning av olika droger är störst.

Den årliga rapporten World Drug Report släpptes i samband med FN:s internationella narkotikadag i onsdags, den är i fem delar och full med siffror och statistik.

Där framgår att totalt 217 miljoner personer i världen använde illegala droger 2017, vilket är 5,5 procent av alla mellan 15 till 64 år. Antalet användare har därmed ökat 30 procent på tio år, en klar ökning, (även om jordens befolkning också ökat).

Foto: Drugnews

Genom nya uppgifter från flera länder så har FN:s narkotikakontrollorgan (UNODC), fått uppdatera flera siffror. Bland annat har antalet drogmissbrukare som behöver behandling stigit från 30 till 35 miljoner i statistiken.
– Många fler människor behöver behandling än vi tidigare trott… Sex av sju får inte den vård de behöver, säger Angela Me, forskningschef på UNODC i Wien, till AFP.

Särskilt noteras uppgång i Indien och länder i Västafrika, såsom folkrika Nigeria, där opioider ökat kraftigt (både av heroin, fentanyler och läkemedlet tramadol, som tillverkas i illegala laboratorier där). Och om siffror från Kina kommer kan statistiken behöva uppdateras igen.

Men bara en av sju med svåra narkotikaberoende får alltså behandling, vilket FN oroas över. Särskilt personer som sitter i fängelse är utsatta och i många länder råder där brist på vård och förebyggande insatser mot exempelvis smittas av hiv, hepatit och turberkolos.

Bara elva länder i världen har sprutbyte i fängelser, 55 länder kan erbjuda substitutions-behandling innanför murarna medan 46 länder uppger att de inte har det.

UNODC understryker att mediciner behövs mot olika sjukdomar och smärtor, men att det gäller hålla balans mot överförskrivning och risk utveckla beroende.

I Nordamerika har stor tillgång till opioid-mediciner tvärtom blivit ett problem.
– Att smärtstillande tabletter är så lättåtkomliga, också för dem som inte har behov av dem, har lett till att miljoner människor blivit beroende, säger Angela Me.

Enligt UNODC så var 53,4 miljoner personer i världen opioid-missbrukare år 2017, vilket är en ökning med hela 56 procent från året före (delvis till följd av de nya siffrorna från Indien och Afrika). Och av de cirka 585 000 människor som avled av narkotika i världen det året, stod opioider för två tredjedelar av dödsfallen.

Här kan du själv klicka och se var olika droger används mest i världen. Källa: UNODC


Opioid-epidemin har i USA
och Kanada släckt rekordmånga liv i absoluta tal. Av de drygt 70 000 personer som avled i drogrelaterade orsaker i USA 2017, så fanns opioider bakom cirka 46 700 dödsfall (+13 procent), särskilt märktes de potenta fentanyl-varianter.

Vad gäller globala tillgången till opium och heroin, så fanns det rekordmycket 2017. Torka i Afghanistan ifjol kan ha bidragit till minskat opiumproduktionen med en fjärdedel till cirka 7 790 ton.

Men när det gäller centralstimulerande drogen kokain, så fortsätter tillgången öka. Odling av koka och tillverkning av kokain var rekordhög 2017 med nära 2000 ton kokain, Colombia stod för merparten av tillverkningen. Under tio år har beslagen av kokain i världen ökat 74 procent till 1275 ton, vilket beror på att brottsbekämpningen blivit effektivare, enligt rapporten.
Men odling har flyttats till nya ställen, längre från storstäder, och kriminella grupper tar över hanteringen i områden som tidigare rebellgrupper kontrollerade.

Cannabis är vanligaste illegala drogen, cirka 188 miljoner personer använde den drogen det året. En viss nedgång i nya psykoaktiva substanser (NPS) noteras, vilket drogbekämpare ser som viss framgång.

Narkotikabeslag i Burma bränns 26 juni. Skärmdump via SVT.

• World Drug Day, uppmärksammas 26 november varje år, i år med kampanjen ”Health for Justice. Justice for Health”. De är två sidor av samma mynt när det gäller drogproblem, menar UNODC. Samtidigt passade flera länders regeringar på att förstöra beslagtagen narkotika för att fira dagen, exempelvis i Myanmar/Burma (världens näst största producent av heroin, efter Afghanistan) brändes droger värda nära en miljard kronor.

• Organisationen Global Commission on Drug Policy, som vill liberalisera kontrollsystemet av droger i världen, uppmanar samma dag till en omklassning av en rad narkotika-sorter, inklusive kokain, heroin och cannabis. Efter 50 år har ”kriget mot narkotika” inte vunnits. Det har orsakat ”more damage, more harm” för världen än ett mer praktiskt tillvägagångssätt att reglera försäljning och konsumtion av droger på ”ett bra sätt”, säger Juan Manuel Santos, tidigare president i Colombia, och medlem i kommissionen, enligt The Guardian.

• Fotnot: World Drug Report 2019 finns i fem olika delar. 1) en sammanfattning och om nyheter; 2) en global översikt och om trender i tillgången av narkotika, användning och hälsoeffekter; 3) om marknaden för depressiva medel (opioider, lugnande etc.), 4) om centralstimulerande medel (inkl. kokain, amfetaminer och NPS-droger); 5) om marknader för cannabis och hallucinogener.

World Drug Day

Sedan mer än 30 år firar Förenta Nationerna den 26 juni sin internationella dag mot narkotikamissbruk och illegal handel.

Dagen infördes 1987 av FN:s generalförsamling och firas sedan 1988. Datumet valdes med hänsyn till att det var just den dagen som FN:s särskilda konferens mot narkotikabrottslighet i Wien (ICDAIT) avslutades 1987. Konferensen var ett viktigt steg i utarbetandet av FN:s narkotikabrottskonvention, som beslutades 1988. Den ger ett internationellt regelverk för åtgärder mot narkotikabrottslighet, allt från kontroll av råvaror till insatser mot penningtvätt. just den dagen.

FN:s narkotikadag har till syfte att bl.a. öka medvetandet om narkotikaproblemet samt att öka stödet för narkotikakontrollen.

”World Drug Day” hade juni 2019 temat ”Health for Justice. Justice for Health”.
/J Hartelius

Tema: UN&Drugs

Fungerar FN:s globala narkotika-konventioner

… eller har ”kriget mot drogerna” misslyckats?•

• FN-möten årligen i mars i Wien (CND), om implementering av konventioner, nya droger klassas, mm. Länkar till de tre internationella narkotikakonventionerna, (antagna 1961, 1971 och 1988).

Läs mer

Annonser