Colorado: fler förgiftas av cannabisgodis

DENVER En ny studie från Colorado har undersökt varför så många söker akut sjukhusvård på grund av cannabis. Den visar att de allt populärare ätbara produkterna utgör en oproportionerlig stor andel av de cannabiskonsumenter som söker hjälp. Turister drabbas mer.

Studien – som publiceras i veckan i Annals of Internal Medicin – omfattar 9773 marijuanarelaterade akutbesök av vuxna patienter 2012-2016 på universitetssjukhuset i utanför Denver.

Det är tre gånger så många som under åren före legaliseringen i delstaten. Trots att de ätbara och drickbara produkterna bara utgör 0,32 procent av försäljningen om man räknar i vikt av rushalten THC, svarade dessa s.k. edibles för 10,7 procent av patienterna under de senaste åren.

CANNABIS-TÅRTA Foto: Ree-Lo’z Cupcakes 2 Go /Flickr CC by 2.0

En vanlig orsak, 18 procent av besökarna som rökt cannabis och 8,4 procent av dem som ätit eller druckit drogen, berodde på upprepade kräkningar, cannabinoid hyperemesis syndrom, CHS. Psykiatriska symtom och psykoser var däremot vanligaste bland de som intagit edibles, 18 procent jämfört med 10 procent. Även hjärtbesvär var vanligare hos dem som ätit cannabis 8 procent jämfört med 3 procent.

I båda grupperna förekom hjärtinfarkter. Den vanligaste orsaken till akutbesöken var förgiftningssymtom. Bland de som ätit cannabis utgjorde den patientgruppen 48 procent, mot 28 procent hos dem som rökt eller inhalerat cannabis.

Det är lätt att lura sig av dessa läckra bakverk läskedrycker och lockande godisbitar med hög halt av THC, menar doktor Nora Volkow, chef för NIDA, USA:s nationella drogforskningsinstitut.

Nora Volkow Foto: Drugnews

– De ser väldigt oskyldiga och säkra ut, så du tar den ena biten efter den andra som långsamt absorberas. Och sedan börjar det kännas hemskt när allt är absorberat, och det kan leda till psykotisk episod, kommenterar hon i en intervju i New York Times.

Studiens huvudförfattare är doktor Andrew Monte från Colorados rådgivande hälsokommitté för marijuanabutiker (Colorado Retail Marijuana Public Health Advisory Committee) intervjuas också i tidningen.

Där säger han att det är turister och förstagångsanvändare som löper de största riskerna att råka illa ut.  Andrew Monte tycker inte att ät- och drickbara cannabisprodukter ska vara tillgängliga på marknadens för nöjesbruk.

• Fotnot: Andrew Monte, et al (2019) ”Acute Illness Associated With Cannabis Use, by Route of Exposure: An Observational Study”. Annals of internal medicine. Original research 26 mars.

 

Tema: Cannabis

Frihet eller grön mardröm?

Drogen Cannabis (marijuana & hasch) är på agendan mer än någonsin. Rop på avkriminalisering och legalisering hörs, globala narkotikadebatten är het, ungas attityder är mer tillåtande idag, enligt skolenkäter, och beslagen ökar.
I USA har 16 delstater hittills (mars 2021) legaliserat eller är på väg att tillåta drogen för nöjesbruk och ett 35-tal-tal delstater för ”medicinskt” bruk. Ett industrikomplex (”Big Marijuana”) växer fram som ser en mångmiljardmarknad, och som lärt av tobaksindustrins bakslag. En organiserad normalisering av cannabis i populärkulturen tilltar.

Samtidigt varnar forskning för allt russtarkare (thc-innehåll) cannabis, allvarliga skaderisker, psykisk sårbarhet, hjärnskador och lägre IQ – särskilt för unga vars hjärna är känsligare. /• WHO-rapport 2016 om drogen, översatt till svenska 2019 tillsammans med ett studiematerial (av Länsstyrelsen i Västra Götaland).

Läs mer

Etiketter:

Annonser