Globalt narkotikamöte pågår i Wien

WIEN Ghada Waly, ny chef för FN:s narkotikakontrollorgan, uppmanar länder till enighet för att möta världens drogutmaningar. Hon talade på narkotikakommissionen CND:s session som i veckan hålls i Wien. /En omröstning att omklassa cannabis skjuts troligen upp.

Såväl produktion av opium i Afghanistan, kokain i Sydamerika och cannabis har ökat senare år och droger leder till stora problem för individer, familjer och samhällen, enligt FN:s rapporter.

De länder som tagit steg för att legalisera cannabis för ickemedicinskt bruk bryter mot de internationella narkotikakonventionerna, var ett budskap från Internationella narkotikastyrelsen INCB:s president Cornelis P. De Joncheere som talade vid invigningen av CNB i måndags.

Ghada Waly, ny chef för FN:s narkotikakontrollorgan UNODC med högkvarter i Wien, medverkade också vid invigningen. Hon betonade vikten av samarbete i bekämpning av illegala droger mellan medlemsländerna.
Varje land, varje region står inför unika utmaningar och sammanhang, men arbetar utifrån olika synpunkter, för att hitta och utöka en gemensam grund, för ta fram effektiva åtgärder för att göra kunna skillnad, sa hon.

Hon är tillträdde nyligen som direktör för UNODC och var tidigare minister för social solidaritet i Egypten.

Commission on Narcotic Drugs med delegater från cirka 130 länder. Foto: Pierre Andersson

De tre internationella narkotikakonventionerna – som utgör grunden för länders drogpolitik – utmanas. Några vill liberalisera sin strategi och legaliseringen av cannabis i Nordamerika, Uruguay och andra som överväger följa efter (såsom Luxemburg) gör det i strid med dagens konventioner.

Under Commission on Narcotic Drugs (CND) 63:e session finns resolutioner om bland annat att utveckla partnerskap mellan offentlig och privat sektor och förbättra insamling och analysera data för att stärka evidensbaserade åtgärder mot världens drogproblem. Men även mer involvera ungdomar i förebyggande insatser, främja alternativa metoder och grödor mot olaglig odling. Och narkotikaklassa över tio nya farliga substanser, liksom att säkra tillgång till kontrollerade substanser för medicinska och vetenskapliga ändamål.

Däremot väntas ett förslag från WHO att omklassa cannabis för att underlätta medicinsk forskning av dess innehåll skjutas upp till i december. Ett beslut som skulle kunna få betydande konsekvenser även för den reglerade cannabisindustrin. Det skulle vara andra gången som CND skjuter upp omröstningen.

Flera olika sidoarrangemang anordnas om allt från hur vård för utsatta kvinnor kan förbättras, som kvinnonätverket KSAN medverkade i, om stigman, hinder och lösningar, och ”recovery” (tillfrisknande) av beroende. Italienska behandlingskollektivet San Patrignano berättar om hur de stärker unga att bygga en framtid.
Även norske hälsoministern Bent Høie deltar och presenterade reformen om en avkriminalisering av narkotikabruk som en utredning tagit fram.

Avkriminalisering och mänskliga rättigheter för brukare av droger är något som hörts mer i diskussioner senare år på de internationella mötena.

På plats är även några svenskar. Pierre Andersson, som nyligen presenterade en rapport om avkriminaliseringens mer komplexa sidor i Portugal, är policy-rådgivare på IOGT-NTO:s internationella avdelning.

Pierre Andersson i Wien. Foto: privat

– Jag är här både för att träffa andra likasinnade organisationer som ingår i våra nätverk och för att bevaka vad som händer på CND, berättar han för Drugnews.

– Det är ju bara i början, förhandlingarna pågår till på fredag, men mitt intryck är att världen står inför ett vägskäl när det gäller framtidens narkotikapolitik. Många talare lägger stor vikt vid mänskliga rättigheter och vikten av att samhället har välbalanserade svar på narkotikaproblemen. Det är bra, men jag skulle generellt vilja se lite mer diskussioner om vikten av att förebygga problemen innan de uppstår, säger han.

Nära 1500 deltagare från cirka 130 länder och ett hundratal organisationer från civila samhället möts i Wien 2-6 mars. Oron för corona-viruset decimerade antalet något i år.

Tema: UN&Drugs

Fungerar FN:s globala narkotika-konventioner

… eller har ”kriget mot drogerna” misslyckats?•

• FN-möten årligen i mars i Wien (CND), om implementering av konventioner, nya droger klassas, mm. Länkar till de tre internationella narkotikakonventionerna, (antagna 1961, 1971 och 1988).

Läs mer

Annonser