Inget stopp för cannabislegalisering i förbundsrådet

BERLIN Det blev inget stopp för den tyska federala regeringens förslag till cannabislegalisering när det behandlades av förbundsrådet. Däremot hade representanterna för förbundsländerna en mängd synpunkter på förslaget.

När förbundsrådet behandlade regeringens förslag till ny cannabislag var det representanter från flera förbundsländer som ville stoppa lagen, eller åtminstone att det skulle krävas ett godkännande från förbundsrådet. Det fanns en stark opposition mot förslaget från framför allt Bayern, men också andra förbundsländer.
Sachsen-Anhalts premiärminister Reiner Haseloff (CDU) beskrev enligt LTO  lagen som ”en fullständig katastrof”. Kritikerna samlade dock inte den absolut majoritet som krävs i förbundsrådet.

Förbundsländerna skickade dock med en stor mängd synpunkter och förändringsförslag till den federala regeringen. Förbundsrådet kräver till exempel att lagen ska klargöra att odlingen av cannabisplantor är begränsad till hemmet och inte får ske i exempelvis trädgården. De lyfter också behovet av finansiering av förebyggande insatser.

Den federala regeringen ska nu svara på de synpunkter som förbundsrådet har haft på den föreslagna lagen. Sedan kan förbundsdagen fatta beslut. Enligt de ursprungliga planerna ska den nya lagen träda i kraft i januari, men förbundsrådet rekommenderar att den inte ska träda i kraft förrän 1 juli 2025 på grund av de omfattande förberedelser som krävs av förbundsländer och kommuner.

Fotnot: Förbundsrådet, Bundesrat, representerar de tyska förbundsländerna i det tyska federala systemet. Förbundsrådet har 69 ledamöter som utses av förbundsländernas regeringar i förhållande till ländernas befolkningsmängd.

Annonser