Tyskland legaliserar – hur agerar Sverige?

Nya trepartiregeringen i Tyskland planerar att legalisera cannabis fullt ut. Tänker svenska regeringen agera då det kan påverka tillgång på drogen även i övriga EU-länder? Det undrar riksdagsledamot Pia Steensland (KD) i en skriftlig fråga till EU-ministern.

”Ser den svenska regeringen ett behov av att agera inom EU och gentemot Tyskland med anledning av landets planer på legalisering av cannabis för att säkerställa att EU-avtalet kring att ”vidta alla erforderliga åtgärder för att förebygga och straffa olaglig handel med narkotika” efterlevs, och i så fall på vilket sätt?”, undrar Pia Steensland i frågan till statsrådet Hans Dahlgren (S).

Nytillträdda tyska samlingsregeringen (socialdemokratiska SPD, liberala FDP och Die Grünen) meddelade nyligen att den vill tillåta cannabis som nöjesdrog. Enligt en överenskommelse ”introducera kontrollerad distribution av cannabis för vuxna i konsumtionssyfte i licensierade butiker”.

Pia Steensland befarar att de tyska planerna kommer att leda till ökad tillgänglighet och användning, som kan spridas i övriga EU.
Och det skulle även kunna tolkas som brott mot såväl FN:s narkotikakonventioner som flera EU-avtal.

Schengenavtalets artikel 71 uppmanar EU-länderna att följa narkotikakonventionerna och vidta ”alla erforderliga åtgärder för att förebygga och straffa olaglig handel med narkotika”. Samt att medlemsländer åtar sig att förebygga och straffa olaglig export av narkotika.

EU

Samtidigt så värnar EU-rätten att varor som tillverkas och säljs legalt i ett medlemsland även tillåts i övriga unionen. Undantag kan dock göras för att skydda människors hälsa, resonerar Steensland som är ledamot för Kristdemokraterna i riksdagens socialutskott och även docent och beroendeforskare vid Karolinska institutet.

– Det vore ytterst olyckligt om laglig cannabisförsäljning i Tyskland skulle påverka tillgången i omgivande länder, menar hon.

• Drugnews: vad vill du att EU-ministern och regeringen konkret ska göra på EU-nivå apropå tyska planerna?
– I ett första skede vill jag genom min fråga få en bild av om regeringen anser att det finns en risk för att en legalisering av cannabis i Tyskland kan leda till ökad tillgänglighet även i Sverige utifrån de EU-avtal som finns, svarar hon.

• En cannabisvåg med liberaliserade regler verkar vara på gång i flera länder i Europa, (Malta, Tyskland, Schweiz, Luxemburg etc). Hur ser du på det?
– Liberaliseringsströmningarna som blåser över Europa och andra länder är oroväckande. För att stå emot krafterna som vill legalisera tror jag att det är viktigt att sprida kunskapen kring vilka dokumenterade negativa effekter som legaliseringen av cannabis i Nordamerika faktiskt har bidragit till.

Hon är orolig för hur cannabis särskilt kan skada unga människor, vars hjärnor är mer sårbara.
För att inte minst skydda de unga mot de negativa hälsoeffekterna av cannabis är det viktigt att göra vad vi kan för att minska tillgängligheten, stärka de förebyggande insatserna och verka för en lättillgänglig vård vid skadligt bruk och beroende, avslutar hon mejlet till Drugnews.

EU-ministern väntas i början av nästa år besvara hennes fråga i riksdagen.

Annonser