EU-problem för tyska legaliseringsplaner

BERLIN Den tyska koalitions-regeringens planer på legalisering av cannabis har stött på problem med EU. Det framgår av ett beslut från tyska socialdemokraterna SPD som tidningen Der Spiegel tagit del av.


De tre partierna i regeringen (SPD, liberala FDP och miljöpartiet De gröna) kom inför maktövertagandet 2021 överens i ett avtal om att de vill tillåta en kontrollerad försäljning av cannabis för vuxna i licensierade butiker.

Men enligt Der Spiegel konstaterar nu SPD  att: ”En omfattande legalisering är uppenbarligen inte genomförbar på kort sikt av europeiskt legala skäl”. De pekar i stället på andra praktiska steg mot legalisering som att pröva vetenskapliga modellprojekt och cannabisklubbar.

EU-sätet, Bryssel. Foto: Drugnews/JÖ

Det tyska Socialdemokraternas tidning Vorwärtz bekräftar att det av beslutet framgår att den federala tyska regeringen ser problem med legalisering. SPD:s styrelse har dock på initiativ från ungdomsförbundet Junos beslutat att partiet är fast beslutet att snabbt legalisera cannabis ”i enlighet med europeisk lag”.

Egentligen ville den tyska hälsoministern Karl Lauterbach (SPD) lägga fram ett lagförslag om legalisering redan i slutet av mars. Något som först EU-kommissionen skulle få ta ställning till.
Men det är nu tydligt att det inte blir så och det är osäkert när ett förslag kommer och hur det då är utformat.

Annonser