Cannabis ökar som medicin i Europa

Cannabis medicinska effekter är tveksamma, men försäljning av cannabis som medicin ökar kraftigt i Europa. Sett till affärsmöjligheterna så kan den omsätta cirka 33 miljarder kronor år 2025, enligt ett analysföretag. Och ännu mer i USA.

Enligt The European Cannabis Report, sjätte utgåvan, som kom ut i april, är det goda tider för cannabisindustrin. Rapporten ges ut av analysföretaget Prohibition Partners som tillhandahåller data, rådgivningstjänster och strategiska lösningar för företagare inom cannabissektorn.[ii]

”2020 var ett enormt år för cannabis i Europa och runt om i världen”, skriver man och räknar upp framgångarna. I november slog EU-domstolen fast att cannabinoiden CBD inte ska räknas som narkotika enligt EU-rätten. Och ifjol godtog FN cannabis medicinska potential genom att ta bort den och dess derivat från schema IV i FN:s allmänna narkotikakonvention.

I rapporten uppskattas att över 60 000 personer i Europa ifjol för första gången kunde få tillgång till cannabisläkemedel, vilket innebär att totalt 185 000 patienter nu använder det.

Det sammantagna marknadsvärdet för medicinsk cannabis blev 230,7 miljoner euro i under 2020, vilket man tror kommer att öka till 3,2 miljarder euro år 2025. Det motsvarar omkring 33 miljarder kronor, vilket vore en anmärkningsvärd utveckling med tanke på de hittills svaga vetenskapliga beläggen om medicinsk nytta av cannabis eller dess beståndsdelar.

Graf ur rapporten

Prohibiton partners räknar samtidigt med att även nöjeskonsumtionen av cannabis kommer att öka i takt med att länder som bland annat Nederländerna, Tyskland, Schweiz kommer att lätta på förbuden. Den största marknaden kommer dock att vara för medicinskt bruk.

Även i USA ökar cannabisförsäljningen kraftigt efter legaliseringar av nöjesbruk och medicinsk marijuana i allt fler delstater. Den lagliga cannabismarknaden i USA beräknas år 2025 komma att omsätta cirka 324 miljarder kronor, enligt analysföretaget New Frontier.

Men den svarta marknaden i USA fortfarande är större – bara cirka en av tre cannabisanvändare köper lagligt, (34 procent får av vänner, var femte av langare, och tre procent odlar själva), rapporterar nättidningen Accent som hänvisar till Bloomberg.

• Fotnot: [ii] Prohibition Partners | Cannabis Market Data, Intelligence and Strategy

Tema: Cannabis medicin?

D85-CannabisMedicinLogI Sverige finns idag tre godkända cannabisbaserade läkemedel, som några hundra patienter får.
Sativex är framtagen av odlad cannabis och främst avsett för ms-patienter mot kramper nervsmärta (ingår inte i högkostnadsskyddet). Marinol, syntetiskt framtagen, mot illamående för cancerpatienter i behandling och för att öka aptit hos bl. a HIV-patienter. Och Epidyolex som godkändes 2019 av EU centralt och därmed även i Sverige. Den är främst avsedd som tilläggsbehandling för barn med sällsynta former av epilepsi, exempelvis Lennox-Gastauts eller Dravets syndrom.
Läkemedelsverket har även beviljat några licensansökningar för Bediol (baserat på torkade cannabis-växtdelar).

Intressant innehåll i cannabis i medicinskt syfte är särskilt ämnena THC (rusgivande, men även aptitstimulerande) och CBD (smärt- och inflammationsdämpande och antipsykotisk, ej psykoaktiv). Även andra medicinska effekter uppges cannabis ha.

I USA tillåter över hälften av delstaterna rökning av obehandlad cannabis i medicinskt syfte, men ingen läkemedelsmyndighet och läkarsällskap godkänt. Enligt kritiker finns bättre riktiga läkemedel. Och ”medical marijuana” används ofta i debatten av legaliseringsivrare för öppna för nöjesbruk. I Europa har tillåter flera länder cannabis i medicinskt syfte. I Danmark pågår sedan 2018 ett stort pilotförsök med cannabisbehandling, bl a för vissa smärtpatienter.

WHO:s nya
översikt (pdf-fil) om cannabis för medicinsk användning ­– få kontrollerade slumpvisa försök (att röka växten), långt borta ”godkänna som säker och effektiv medicin”, måste väga risker och nytta.

Läs mer

Etiketter:

Annonser