Hollands legaliserings-försök försenas

HAAG Ett planerat fyraårsförsök att legalisera cannabis hela kedjan odling-transport-försäljning i tio kommuner i Nederländerna (Holland) har försenats igen efter flera problem. Det var tänkt inledas 2020, men har nu fördröjts till tidigast andra kvartalet 2023.


Det meddelar regeringen i brev från folkhälsominister Ernst Kuipers och justitieminister Dilan Yesilgöz-Zegerius till parlamentet, rapporterar NL Times och Dutch News.

Målet med projektet är att få bort dagens gråzon mellan licensierade cannabisbutiker (s.k. coffeshops) och illegala odlingar. Individer får idag köpa och inneha upp till fem gram av drogen för eget bruk, butikerna får bara lagra ett halvt kilo cannabis (då myndigheterna tittar bort, ”tolerans-politik”), medan odling och transport till kaféerna är olagligt (backdörrsproblemet).

Avsikten är att minska kriminella nätverks roll i cannabishandeln. Försöket ska utvärderas efter fyra år.

Tio kommuner utsågs tidigt där alla coffeshops under försöket bara skulle sälja inhemskt odlad cannabis från tio utvalda odlare. Men hittills har bara åtta odlare lottats fram – och dessa har haft problem ordna lokaler och bankkonton, (banker är rädda hantera pengarna pga deras lagliga ansvar ”bekämpa penningtvätt och finansiering av terrorism”).

De fem största städerna i landet, inklusive Amsterdam med cirka 175 coffeshops, tackade nej till att delta i försöket då staden bedömde det bli svårt kontrollera att bara inhemskt odlad cannabis säljs där.

Staden Bredas borgmästare Paul Depla – i en av de tio kommuner som vill delta i försöket – är besviken på förseningarna.

– Hur mycket tid förlorar vi? Kanske borde vi bara gå direkt till legalisering och hoppa över experimentet med tanke på att fler länder har nu fått erfarenhet av legal marijuana-odling, säger han till AD.

När regeringen planerade försöket 2019 fanns det 570 coffeshops i 102 olika kommuner och städer i Nederländerna. Idag beräknas cirka en fjärdedel av den cannabis som säljs i coffeshops vara utländsk. En stor del av drogen passerar även landet på väg till andra länder i Europa.

Coffee shops

Nederländerna (alt Holland, 16,9 milj. invånare, huvudstad Haag, största stad Amsterdam) öppnade första hasch-caféerna (s.k. coffee shops) i mitten av 1970-talet. Detta sedan drogpolitiken blivit mer tolerant och åtalseftergift tillämpas för de som köper och röker cannabis.

Som mest fanns cirka 1 500 cannabis-butiker, men har minskat till under 600 butiker numer, varav cirka en tredjedel finns i Amsterdam. Coffee shops fanns i 102 av landets 380 kommuner för något år sedan, enligt EMCDDA.

Hasch-caféerna får sälja högst 5 gram cannabis till en köpare som har fyllt 18 år. Egentligen får butiken inte ha mer än ett halvt kilo i lager. Att frakta och fylla på butikslager är egentligen olagligt, men myndigheter har valt att ”titta bort”.

Lokala regler om röka cannabis utanför och på allmän plats är olika, får inte ligga nära skolor etc. I några kommuner är det förbjudet att sälja till utländska besökare.

Efter ett regeringsinitiativ så skulle 2020 ett experiment inledas med att utvalda företag lagligt får odla cannabis för coffee shops i tio kommuner, för att göra hela kedjan från odling till konsumentled reglerat. Försöket har dock försenats flera gånger.
De tio kommuner som valts ut för att pröva ”laglig bakdörrs-politik” blir: Arnhem, Almere, Breda, Groningen, Heerlen, Hellevoetsluis, Maastricht, Nijmegen, Tilburg och Zaanstad.

Cannabisbruk. I Nederländerna uppger 17,5 procent av unga 15-34 år att de använt cannabis senaste året (12,6 procent unga kvinnor, 22,3 proc. unga män), enligt EMCCDA 2019. Jämfört med 21,8 procent i Frankrike (14,6 proc. flickor/ 29,1 proc. pojkar) och 9,6 procent i Sverige (7,8 unga kvinnor och 11,5 procent unga män).

Källor: Euronews, EMCDDA, Pelle Olsson och holländska hälsoministeriets.
/Drugnews

Annonser