Cannabisförsök med osäker framtid inlett

HAAG Nederländerna har nu inlett försöket med att ge coffee-shopar tillgång till cannabis som producerats och distribuerats lagligt. Försöket beräknas gå i gång på allvar till sommaren. Men med pågående regeringsförhandlingar är framtiden för försöket osäker.

Under lång tid har det i Nederländerna i praktiken varit tillåtet med kaféer som säljer cannabis, så kallade coffee-shopar. Det har dock inte varit möjligt för dem att i sin tur köpa cannabis från företag som producerar och säljer drogen lagligt. Nu vill Nederländerna försöka göra också dessa delar av handeln tillåten.

Den 15 december inleddes den första fasen av försöket i städerna Tilburg och Breda i regionen Noord-Brabant skriver NL-times. Under den första fasen får coffee-shoparna i båda städerna fortsätta att sälja produkter även om de inte kommer från godkända leverantörer. Så småningom ska endast cannabis från tio godkända leverantörer få säljas i de coffee-shopar som ingår i försöket.

Försöket beräknas på allvar börja i sommar och är beräknat att pågå i minst fyra år och kan förlängas med högst ett och ett halvt år. Förutom Tilburg och Breda, omfattas åtta ytterligare städer och troligen också stadsdelen Amsterdam-Oost. Cannabisförsöket har skjutits upp upprepade gånger under åren. Efter försöksperioden återgår lagstiftningen till den som var innan, om inget annat beslutas.

Syftet med försöket är att se om och hur odlare kan leverera kvalitetskontrollerad, avkriminaliserad cannabis till kaféer. Avkriminalisering innebär att lagstiftningen har ändrats på så sätt att produktion, distribution och försäljning inom försöket inte längre är straffbar. Regeringen vill också undersöka försökets effekter på de problem som vissa kommuner upplever.

Försöket är ett resultat av de två senaste regeringarnas regeringsprogram. Just nu pågår regeringsförhandlingar och det är osäkert hur Nederländernas nästa regering kommer att se ut och om och i så fall hur det kan påverka försöket. Det högerpopulistiska PVV,  Partij voor de Vrijheid, blev största parti i valet och försöker nu bilda regering. Partiet är motståndare till cannabisförsöket och röstade emot lagen när den behandlades i det nederländska parlamentet.

Annonser