Förbjudet röka cannabis i delar av Amsterdam

[UPPDAT] AMSTERDAM Det är inte längre tillåtet att röka cannabis utomhus i delar av Amsterdam i Nederländerna. Detta för att minska de problem och ordningsstörningar som drabbat invånarna.

Sedan den 25 maj är det inte längre tillåtet att röka cannabis på offentlig plats i stadsdelen Burgwallen Oude-Zijde Amsterdam, mer känt som ett av Amsterdams så kallade Red light district, med bland annat öppen prostitution och fönsterbordeller.

Ett av de uttalade syftena är att minska de olägenheter som rökning av cannabis orsakar för stadens invånare. Det är ännu så länge tillåtet att röka på ”coffee shops”/kaféernas uteplatser, men det kan komma att ändras om problemen inte minskar tillräckligt mycket, enligt staden Amsterdams webbplats.

Skyltar som informerar om förbudet mot att röka cannabis har satts upp. Via sociala medier och meddelanden på kaféer ska besökarna uppmanas att använda cannabis på kaféerna och inte på gatan.

Överträdelse av rökförbudet medför böter på 100 euro. Användning av alkohol, lustgas och tunga droger var redan förbjudet i detta område.

Cannabis-butiker och prostitution har varit ett signum för stadsdelen Burgwallen/De Wallen och längs kanalen i årtionden och lockar många turister. Men bråk och störningar har följt med. Efter att rökförbud av cannabis införts häromnatten, så finns blandade känslor och flera besökare undrade vad som gällde, enligt Dutch News.

Några företagare och coffe shop-ägare har protesterar till kommunledningen: ”tala om för turister att vi (fortfarande) har öppet”, medan andra tycker begränsningarna är bra. Några stadsbor anser att förbudsområdet för cannabisrökning borde vara större, andra efterlyser en nationell lag som helt förbjuder icke medborgare att besöka coffee shops.
Även röster för att inbegripa förbud mot öppen prostitution på gatorna har höjts.

”Coffee shops”

Interiör från en coffe shop

Cannabis ryms i en juridisk gråzon i Nederländerna med sin ”toleranspolitik”. Från 1970-talet har ett nät av cannabis-kaféer vuxit fram där besökare kan köpa och röka drogen. Antalet butiker har minskat, år 2019 fanns 570 butiker kvar i 102 kommuner och städer, varav cirka en tredjedel i Amsterdam.

Egentligen får coffe shops inte sälja droger, men åklagare åtalar inte ägarna för brott när det gäller ”lätta droger”. Åtalseftergift ges även för besökare för mindre innehav, (högst fem gram cannabis). Kaféerna får drogerna via illegala kanaler, (men får bara ha ett par kilo på stället samtidigt).

Ett försök med legala odlingar (i Breda och Tilburg) som ska producera och leverera till kaféer i tio kommuner och en stadsdel i Amsterdam inleds i höst, efter att ha blivit försenat, enligt Dagens Nyheter.
/Drugnews

Annonser