Norge: Høyre växlar narkotikapolitik

OSLO En mer liberal norsk narkotikapolitik är att vänta. De som använder narkotika och tas för innehav för eget bruk ska inte straffas, utan få hjälp. Det beslutade regeringspartiet Høyre på sitt landsmöte. Partiet vill även tillåta heroinrökning i de injektionsrum som redan finns.

Besluten om Høyres nya narkotikapolitik var enhälligt vid landsmötet i helgen i Gardemoen. Enligt nya partiprogrammet så är nu ”skademinskning” Høyres mål på området, inspirerat av bland annat Portugals erfarenheter, rapporterar SVT Nyheter.
”Høyre önskar att ändra myndigheternas reaktioner mot personer som tas för bruk och innehav av narkotika, från straff till hjälp, behandling och uppföljning – inspirerat bland annat av portugisiska erfarenheter”, står i programmet under avsnittet En verdig rusomsorg.

Det konservativa partiet var länge emot en liberal drogpolitik. Men fortsatt hög narkotikarelaterad dödlighet, prövning av harm-reduction-åtgärder och intensiv debatt har banat väg för svängningen.

Hälsominister Bent Høje. Foto: CF-Wesenberg/kolonihaven.no

Nu lägger partiet mer vikt vid att sjukvården ska ansvara för drogproblem och erbjuda hjälp, inte rättssystemet. Det innebär att stödet stärks för att avkriminalisera droganvändning, både vad gäller konsumtion och böter för mindre innehav för eget bruk.

Norges hälsominister Bent Høje (H) välkomnar sitt partis beslut:
”Det är meningslöst att människor som har ett omfattande rusberoende – utan varken arbete, bostad eller ordnad ekonomi – ska få böter och stora skulder. Det är också meningslöst att unga som i en svår situation och grips med narkotika skall hamna i brottsregistret och få svårigheter att skaffa arbete och utbildning”, skriver han i en kommentar på Facebook.

Försök för att minska överdoser med s.k. injektionsrum pågår i Oslo och Bergen. Høyre vill nu att besökare där även ska få röka heroin under översyn av vårdpersonal, vilket ses ha lägre risk än att injicera drogen.
Partiet vill även att allmänläkare framöver ska få förskriva narkotikaklassade läkemedel såsom buprenorfin för att underlätta tillgången till substitutionsbehandling. Även heroinförskrivning för grava missbrukare som inte annan behandling fungerat för kan Høyre tänka sig pröva i Norge, enligt SVT.

Høyre leder sedan 2013 en minoritetsregering med Fremskrittspartiet och får parlamentariskt stöd av Kristligt Folkeparti och Venstre. Venstre har uttalat sig för mer liberal drogpolitik.
Oppositionspartiet Arbeiderpartiet har svängt i drogfrågan och efterlyser mer harmreduction-åtgärder. I april vid partiets stämma finns förslag om ny narkotikapolitik.

Ett förslag om att tillåta heroinrökning i fixrummen diskuteras i Stortinget. Hälsodepartementet uppmanar norska kommuner att i ett Switch-projekt lokalt få personer som injicerar narkotika att pröva alternativ, såsom exempelvis att röka drogen.

Förbundet mot Rusgift varnar i en skrivelse till Stortinget för såväl heroinrökning som konsumtionsrum för narkotika över huvudtaget. Det är inte dokumenterat att de förebygger överdosdödsfall, och bidrar till att upprätthålla beroendet och strider även mot de FN-konventioner som Norge undertecknat, skriver FMR:s ordförande Knut T Reinås.

Annonser