Färre narkotikadödsfall i Norge

OSLO Dödlighet i narkotikaöverdoser minskade ifjol kraftigt i Norge, från 331 året för till 241 (minskning med 27 procent). Det är de lägsta sedan år 2013, konstaterar Folkhälsoinstitutet.


Minskningen sker efter att ökat under pandemin då tillgång till behandling minskade. Men nedgången 2021 var större än väntat.

– Ökningen 2020 och nedgången 2021 kan hänga samman med att åtgärderna för personer med drogberoende återupptogs, efter att de varit stängda under delar av det första pandemiåret. Det finns också ett planerat arbete med allt större tonvikt på förebyggande och behandling av överdoser som kan ha påverkat siffrorna för 2021 i positiv riktning, säger seniorforskare Ellen Amundsen på Folkhälsoinstitutets avdelning för droger och tobak, i en kommentar.

Senaste året har man sett en ökning i dödsfall av smärstillande läkemedel som kodein och oxykodon. Statistiken för ifjol tyder på ett brott i den trenden. Mätt i antal dödsfall var nedgången ifjol störst (-22 procent) för dödliga förgiftningar av heroin och andra opioider, (såsom morfin, kodein och oxykodon).

Kälaa FHI

Dödligheten 2020 var hela 6,2 narkotikadöda per 100 000 invånare , ifjol sjönk den till 4,5 döda per 100 000 invånare, vilket är det lägsta sedan 2013. Sett till andelen döda kvinnor, så har den ökat senare år till ifjol 33 procent i Norge.
Minskningen i dödsfall av narkotika har skett i nio av elva fylken (län).

Actis, en paraplyorganisation som samlar flera nykterhetsföreningar i Norge, om utvecklingen på narkotikaområdet.
– Det är bra att överdossiffrorna gick ner 2021, men det är fortfarande alldeles för många liv som har gått förlorade. Stortinget har antagit en nollvision för överdosdödsfall och arbetet med att minska överdossiffrorna måste fortsätta med oförminskad kraft, säger Inger Lise Hansen, generalsekreterare på Actis, i ett pressmeddelande.

Hon pekar även på att det behövs en fortsatt överdosstrategi som en viktig förebyggande åtgärd. Den nuvarande strategin går ut i år, och ”vi behöver arbeta mot överdoser som inte följer datum, utan är tidlös”.

Samtidigt pågår en politisk debatt i Norge om att ändra narkotikapolitik – från straff till att hjälpa fler. En avkriminalisering stoppades i Stortinget ifjol, men har i praktiken i år införts tillfälligt genom domar i Högsta domstolen och riksåklagarens uppmaning om åtalseftergift i vissa narkotikaärenden upp till vissa mängder.

Annonser