Narkotikadöden fortsätter minska i Sverige

Färre avled av narkotika- och läkemedelsförgiftningar 2021, från 822 året före till 774 döda ifjol. Men minskningen sker bland män, inte kvinnor, enligt ny dödsorsaksstatistik från Socialstyrelsen som tagits fram för Drugnews.

Länge ökade narkotika- och läkemedelsrelaterade dödsfall i Sverige, men har minskat sedan 2017. Ifjol avled 48 personer färre i sådana förgiftningar än året före (-6 procent).

– Statistiken ska ses mot bakgrund av Covid-19-pandemin och den tydliga nedgång som skedde redan 2020. Men jag är lite överrumplad av att nedgången fortsätter. Det handlar nu helt klart om en nedgående trend, även om orsakerna är oklara, säger Daniel Svensson, sakkunnig på Socialstyrelsen, till Drugnews.

Cirka hälften av dödsfallen ifjol handlar om överdoser, medan suicidfall står för en tredjedel (högre andel kvinnor än män) och oklara orsaker för övriga (22 procent). Vilka preparat som använts blir klart först senare i höst då den s.k. substansmodulen är klar.

– Men med tanke på att opioiderna utgör en stor del av dödliga överdoser och där män är överrepresenterade, så är en gissning att de minskat mest ifjol. Om det beror på ökad tillgång till (motgiftet) Naloxon eller något annat är för tidigt att säga, säger han.

Medan nedgången 2020 delvis förklarades av färre kvinnor kopplades till suicidfall, så var det 17 fler kvinnor som 2021 avled av läkemedel och droger. Totalt avled ifjol 312 kvinnor och 462 män i drog- och narkotikaförgiftningar.

Fler män dör i överdoser (53 procent), medan andelen kvinnor som avlider i självmord med substanserna är högre (44 procent). Det är något som forskare anser behöver analyseras mer.

• Kan den minskade narkotikadödligheten tillskrivas även den restriktiva politiken?
– Nja, det är givetvis positivt att trenden fortsätter nedåt, men även uppgången av dödsfall fram till 2015 skedde ju under den politiken. Då bidrog t.ex. fentanyl till höga dödstal, svarar Daniel Svensson.

I en rapport nyligen om narkotikadöd och statistik 2019 (av Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten, Läkemedelsverket och Rättsmedicinalverket), så understryks att jämförelser mellan olika EU-länder är svår att göra då de mäter på olika sätt.

Men även att en stor del av dödsfallen kan knytas till vanliga läkemedel, vilket förvånar en del.
– Inte så överraskande för oss. Även om fokus legat på illegala droger, så är problemet bredare och uppåt tre av fyra förgiftningsdödsfall sker med godkända läkemedel. Men som kanske inte använts legalt för medicinsk användning, säger han.

Socialstyrelsens dödsorsaksstatistik för 2021 släpptes i onsdags. Den visar att färre avled ifjol i Sverige ifjol, totalt 92 085 personer, jämfört med 98 229 döda året före. Främsta orsak är att färre avlider av hjärt- och kärlsjukdomar.
Det är den vanligaste dödsorsaken, följt av tumörer, psykiska sjukdomar och beteendeförändringar. Covid-19-relaterade dödsfall  har glidit ner från tredje till femte plats.

I statistiken framgår även att antalet alkoholrelaterade dödsfall ökade ifjol marginellt till 2 089 (511 kvinnor och 1 578 män), jämfört med 2 058 döda år 2020.

Annonser