Kokain ökar kraftigt i Norge

OSLO Användningen av kokain har ökat kraftigt i Norge det senaste decenniet och nu har det flammat upp en debatt med oro inför vårens russefirande.

I Norge har det uppstått en stor debatt i media om det som upplevs som en kraftig ökning av användningen av kokain. Polis och tull har också gjort stora beslag av kokain, bland annat har 1 600 kilo kokain beslagtagits vid en fruktgrossist i Oslo skriver VG.

Detta har lett till en debatt inte minst kring det norska russefirandet – en motsvarighet till svenska gymnasieelevers studentfirande. Ungdomar känner sig misstänkliggjorda, samtidigt som en enkät från NRK ger bilden av att en hel del av ungdomarna använder narkotika på russefester. NRK:s undersökning, där 1 av 10 av dem som svarat uppger att de använt narkotika på festerna, är dock inte av någon vetenskaplig kvalitet.

Det finns också andra tecken på en kraftig ökning av kokain i Norge. Enligt de enkätundersökningar som norska Folkehelseinstituttet, FHI, genomför har andelen i åldern 16–30 år som säger att de använt kokain det senaste året mer än fördubblats sedan 2013. I undersökningen för 2022 var det 4,7 procent som sa att det använt kokain, jämfört med 2,2 procent 2013. När det gäller norska män så svarar nästan 10 procent av alla män 16-65 år att de använt kokain någon gång.  Marit Edland-Gryt sociolog vid FHI underströk när frågan diskuterades i tv-programmet Debatt på NRK  att siffrorna ska tolkas med försiktighet. Den sammantagna bilden är dock en tydlig ökning av kokainanvändningen i Norge.

– Intrycket är att det är en ytterligare normalisering av bruk också bland yngre, säger Rune Solberg Swahn, chef för förbyggandeenheten i Oslo polisdistrikt, i NRK:s debattprogram. Han vill dock inte säga att det är ett problem att polisens möjligheter att ingripa mot narkotikaanvändning minskat i och med att den norska Högsta domstolen kommit med vägledande domar kring narkotika för eget bruk.

Han betonar att polisen ingriper om de upptäcker någon ungdom som använder kokain på en fest.
– Vi gör vad vi kan för att de ska få erbjudande om rådgivning och medicinsk hjälp från en beroendekonsulent där de bor, påpekar Rune Solberg Swahn.

I ett inslag på norska TV2 är Rune Solberg Swahn dock tydligare kring hur utvecklingen uppfattas av dem som använder kokain.

– Det vi får höra mer nu än tidigare är att det inte är så farligt. Det har ju blivit lagligt, säger Rune Solberg Swahn i ett inslag på norska TV2.

Samma bild ger också en annan Oslopolis, Ole Magnus Jensen, chef för förebyggande sektionen, enhet väst, vid Oslopolisen i VG .
– Flera unga har uttryckt att de tror att användningen av droger har blivit laglig, säger Ole Magnus Jensen till VG.

Ett annat tecken på ökade problem med kokain är att det även inom idrotten har upptäckts fler fall av utövare som använt kokain och som avslöjats i samband med dopingtester. Anders Solheim, chef för Antidoping Norge, berättar för VG att de fått in 13 ärenden med positiva kokaintester under 2021 och 2022. De flesta av dem under 2022. Under hela perioden 2003 till 2020 var det totalt 10 ärenden.

 

Annonser