Norska HD slopar straff för mindre innehav

OSLO Norska rusreformen och avkriminaliseringsförsöken föll i Stortinget ifjol då partierna var oeniga. Nu slår istället landets högsta domstol fast att tunga missbrukares köp, innehav och förvaring av upp till fem gram heroin, kokain och amfetamin för eget bruk inte ska straffas.


I fredags kom avgörande i tre narkotikamål från ”Norges Høyesterett” gällande innehav av olika mänger narkotika.
I det första fallet (innehav 4 gram heroin) slipper personen helt straff, i det andra (7 gram heroin) utdöms 24 dagars villkorligt fängelse och i sista fallet (24 gram amfetamin) samhällstjänst i 60 timmar.

En viktig slutsats är att kriminalisering av narkotika inte är grundlagsstridig, men att hänsyn ska tas till att gravt narkotikaberoende ändå bör få förvara mindre mängder utan risk för straff.

Riksåklagaren (s.k. statsadvokaten) i målet menar att besluten är i enlighet med hans yrkande:
– Vi kommer nu att läsa de här domarna med stort intresse, och värdera betydelsen av dem, säger Alf Butenschøn Skre till sajten Rett24.

Även om Stortinget sa nej till regeringens förslag, (som föreslog högre innehavs-mängder och kritiserades för få förebyggande insatser), var de flesta politiker eniga om att missbrukare inte ska straffas för bruket.

Stig Erik Sørhem, Actis. Foto: Drugnews

Man kan säga att domstolarna nu anpassar sin praxis i enlighet med dessa signaler, menar Stig Erik Sørheim, på Actis, paraply för norska nykterhetsrörelsen.

– På sätt och vis kan man säga att detta är ett steg i en mer liberal riktning. Samtidigt ligger det i linje med en utveckling vi sett under lång tid, där polisen fått tydliga signaler att inte prioritera bruk och innehav bland tunga användare. Det har länge varit enighet om att missbrukare först och främst behöver hjälp, uppger han för Drugnews.

Men det är lite oklart hur domstolar ska kunna skilja narkotikaberoende från andra användare, men skulle exempelvis kunna gälla personer som är eller väntar på behandling. Domstolar ska även ta hänsyn till andra omständigheter vid straffmätning.

En oro finns dock att straffrihet för vissa mängder narkotika för några grupper felaktigt kan uppfattas av ungdomar som att droger och bruk numer är ofarligt och tillåtet i Norge.

Annonser