Dyrare alkohol och tobak från årsskiftet

Vid årsskiftet höjs skatterna på alkohol och tobak, enligt nya regeringens höstbudget. Den bereder även frågan om gårdsförsäljning av alkohol.


Skatten på öl och vin höjs med 5 procent och spritskatten med 1 procent från 1 januari 2023. Dessutom höjs skatten på cigaretter, snus och andra tobaksvaror med 3 procent, utöver årliga indexhöjningen, enligt SR Ekot. En flaska vin blir en dryg krona dyrare, likaså en dosa snus. Även höjningar 2024 planeras.

Det var gamla S-regeringen som med hänvisning till folkhälsan förberedde en höjning av alkohol- och tobaksskatterna för första gången på flera år. Men förslaget hann inte omröstas i riksdagen före valet. SD och M har varit emot höjningar i sina motioner i riksdagen tidigare i år med bl a hänvisning till att det skulle bidra till ökad smuggling.

Men nu verkar nya högerregeringen svängt och lägger lägga fram samma höjningsförslag. Totalt kan intäkterna bidra till ökade intäkter med över en miljard kronor under nästa år.

KD:s ekonomisk-politiska talesperson Hans Eklind säger till Ekot att det är hög tid att höja skatterna (alkoholskatten har inte höjts sedan 2017, och ”i realiteten faktiskt har sjunkit”) och använda pengarna till reformer, såsom sänka skatt på drivmedel.

Gårdsförsäljning hot mot folkhälsa? Foto: Drugnews

Vad gäller gårdsförsäljning av alkohol hos tillverkaren, som utretts en tredje gång, och flera borgerliga partier tidigare varit för, så länge inte Systembolagets monopol hotas, så står det inget om det i Tidö-avtalet.

Men när budgeten släpptes 7 november, så nämns det i pressmeddelande från bl a landsbygdsminister Peter Kullgren (KD) om satsningar för att stärka villkoren på landsbygden. Att ”regeringen fortsätter att bereda frågan om småskalig gårdsförsäljning av alkoholhaltiga drycker under förutsättning att den fortsatta analysen visar att detaljhandelsmonopolet kan säkras”.

Av remissinstanserna så tillstyrker omkring hälften gårdsutredningens förslag att inleda försök (en parallell detaljhandelsförsäljning av mindre mängder till besökare, både i storstäder och på landsbygd alla dagar i veckan). Medan några tunga remissinstanser (Folkhälsomyndigheten, Barnombudsmannen, Socialstyrelsen och Brå) och ideella organisationer varnar för att folkhälsan skulle påverkas negativt, Systembolagets monopol hotas och att det blir ”svårt att backa” om EU säger nej.

Några producentföreningar anser det orättvis med begränsningstak mot stora tillverkare för att få delta i försöken.
Men alltså är inget politiskt förslag om gårdsförsäljning ännu lagt, utan ”frågan bereds”.

Annonser