Begränsade höjningar på Systembolaget i höst

Dryckespriser i Systembolagets butiker kommer i genomsnitt att höjas med ungefär två procent i september. Det samtidigt som den allmänna inflationstakten är betydligt högre.

Systembolaget justerar priserna två gånger per år och höstjusteringen sker den 1 september. I grunden ligger det pris som leverantören vill ha för sin produkt, och på det läggs sedan skatter och Systembolagets marginal.

I år har det framförts önskemål från vissa leverantörer att få höja priserna redan under sommaren på grund av de stigande kostnaderna. Detta har dock Systembolaget sagt nej till. När nu Systembolagets leverantörer redovisat sina nya priser är resultatet att ökningen blir 1,9 procent i genomsnitt. Detta ska läggas till en genomsnittlig ökning på 1,4 procent vid prisjusteringen i april.

Till Svenska Dagbladet  säger säger Ulf Sjödin, sortimentschef på Systembolaget, att han hade förväntat sig betydligt större höjningar.

Priset för enskilda produkter avviker dock väsentligt från genomsnittet, och för vissa blir höjningarna betydligt större. Flera bryggerier har till exempel meddelat att de ser behov av relativt stora prishöjningar. Cirka en krona dyrare per ölburk, enligt Spendrup som hänvisar till ökade kostnader för bl a humle, malt, energi och transporter.

Annonser