OECD: höj alkoholskatten – minska skadorna

PARIS OECD oroas över ökade alkoholskador i flera medlemsländer. Höjda alkoholskatter, inför minimipriser och säljrestriktioner, medicinsk rådgivning, är samarbetsorganets recept för lägre konsumtion.

OECD (Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling) oroas över att mer skadligt drickande i flera av de 34 medlemsländerna till följd av ökad tillgänglighet, billigare alkohol och mer effektiv reklam. Det medför bland annat fler trafikolyckor, mer våld, och risk för akuta och kroniska sjukdomar.

Generalsekreterare Angel Gurria. Foto: OECD/Michael-Dean
Generalsekreterare Angel Gurria. Foto: OECD/Michael-Dean

Rapporten Tackling Harmful Alcohol Use presenterades på en presskonferens i Paris i tisdags.
– Samhällets kostnader för alkohol i världen är enorma, särskilt i OECD-länderna, och fortsätter öka. Vår rapport visar att de mest dyraste insatserna för att förebyggande alkoholmissbruk är kostnadseffektiva på sikt och understryker behovet av brådskande åtgärder från regeringar, sade OECD:s generalsekreterare Angel Gurria.

Åtgärder som föreslås av OECD till medlemsländerna är att höja skatter och alkoholpriser, reglera marknadsföringen hårdare, ge medicinsk rådgivning till storkonsumenter och rattfyllerilagar upprätthållas och i några länder skärpas.

Vilka länder som bör göra vad överlåter OECD till ländernas regeringar att ta ställning till. Men Angel Gurría nämnde att i några länder i Sydeuropa har alkoholkonsumtionen sjunkit senare år. Medan den ökat mer än 25 procent i exempelvis Polen, Israel och Norge de senaste två decennierna. Även ökat drickande i Finland och Sverige* nämns som oroväckande.

Alkohol har klättrat upp till femte vanligaste orsaken till död och funktionshinder i världen. WHO:s generalförsamling antog 2013 målet att minska skadlig alkoholkonsumtionen med tio procent till 2025.

– Den goda nyheten från OECD är att det målet är uppnåeligt, sade generalsekreterare Gurría.

Men han menar att då räcker det inte med att försöka minska högkonsumenters drickande, utan även andras. För att klara det behövs gå vidare med högre skatter, minimipriser för alkohol, eller begränsningar av försäljningen. Något varje lands regering måste ta ställning till.

*Under mätperioden 1992-2012 ökade drickandet i Sverige med 17 procent, enligt rapporten, men ligger fortfarande under genomsnittet. Italien har under samma tid minskat konsumtionen 40 procent och är numer lägre än Sveriges. I Sverige dricks mer vin än tidigare, mindre starksprit.
– Men mängden elände per liter alkohol är densamma, säger alkoholläkaren Sven Andréasson till TT.

Ur OECD-rapporten, (pdf-fil, 240 sidor):

  • D373-OECD-alcorapp2015Medelkonsumtionen är cirka 10,3 liter ren alkohol per vuxen (inklusive oregistrerad) i OECD-länderna (världsnittet 6,2 liter).
  • I några länder står en femtedel av befolkningen för två tredjedelar av alkoholkonsumtionen och den gruppen riskerar bli beroende.
  • I genomsnitt har 40 procent av 15-åringarna i OECD-länderna druckit sig berusade minst en gång, långt innan deras kroppar klarar av alkohol, och ökar risken för missbruk i framtiden.
  • Unga flickor har alltmer ett berusningsdrickande som jämnåriga pojkar.
  • En analys av effekter av förebyggande åtgärder i Kanada, Tjeckien och Tyskland visar att de kan minska andelen storkonsumtion och alkoholberoende med 5 till 10 procent.
  • Årligen skulle då omkring 150 000 skador och 110 000 fall av psykisk ohälsa kunna avvärjas.

Annonser