Så mycket dricker svensken

Svenskarnas alkoholkonsumtion sjönk ifjol med fyra procent jämfört med året före, till 9,4 liter ren alkohol per person. Det är ändå betydligt högre än före EU-inträdet. ”Kraftigare åtgärder krävs för minska konsumtionen”, anser IOGT-NTO.

Det är CAN, Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, som nu i en ny rapport – ”Hur mycket dricker svensken?” (pdf-fil, 44 sidor) – redovisar alkoholkonsumtionen i landet.

D445-CAN-alkorapport1Vink
Ny CAN-rapport

Drugnews redovisade redan i april dess huvudinnehåll, utifrån de då preliminära siffrorna. Den bygger på officiella försäljningssiffror och beräkning av oregistrerad konsumtion, bland annat utifrån 18 000 telefonintervjuer per år, av CAN.

Rapporten visar att efter en liten nedgång 2012 (9,08 liter per person över 15 år), följt av en uppgång 2013 (9,74 liter/pp), så föll konsumtionen till 9,39 liter per invånare ifjol. Det är nu tillbaka till de nivåer den varit 2009-2011.

Björn Trolldal
Björn Trolldal

– Vi ser en stabilisering av alkoholkonsumtionen. Men sett över en tioårsperiod har konsumtionen minskat med elva procent. Det är framförallt resandeinförsel, smuggling och hemtillverkning som har minskat under den perioden, säger Björn Trolldal, alkoholforskare vid CAN, i en kommentar.

Statistiken för olika alkoholslag viktas numer för att bättre ange oregistrerad del (smuggling, privatinförsel, hembränning) med den registrerade alkoholförsäljningen (på Systembolaget, restauranger och butiker).

Systembolagets försäljning har senaste decenniet ökat med 20 procent, men senare år legat på en mer stabil nivå omräknat i ren alkohol (5,74 liter/pp). Försäljningen har gått från mindre starksprit till alltmer vin och öl.
Resandeinförseln hade ifjol minskat till 1:41 liter ren alkohol per invånare.

Högst var svenskarnas totalkonsumtion år 2004 (hela 10:56 liter per invånare), då tidigare införselkvoter från EU-länder hade fasats bort.

Men nutidens konsumtionsnivåer är trots en minskning ändå betydligt högre än före EU-inträdet.

OECD konstaterade i en rapport (pdf-fil, 240 sidor) i våras över att flera av medlemsländerna haft en utveckling av ökat skadligt drickande till följd av ökad tillgänglighet, billigare alkohol och mer reklam. Konsumtionen sjönk i flera sydeuropeiska länder under mätperioden 1992-2012, men ökade kraftigt i Sverige (+17 procent).

Sverige har fått ett mer kontinentalt drickande, med något glas på vardagar, men till del även behållit berusningsdrickande i helgerna. I Italien och Frankrike har alkoholkonsumtionen minskat stadigt senare år.

JOHNNY MOSTACERO Konsulent i IOGT-NTO hett namn som ny förbundsordförande.
Johnny Mostacero, IOGT-NTO

Nykterhetsorganisationen IOGT-NTO menar att det behövs kraftigare åtgärder i Sverige, exempelvis mot marknadsföring av alkohol och mer regelbundna skattehöjningar.

– Sverige bryter mot trenden och när många andra länder inom EU lyckas minska alkoholkonsumtionen så står vi still. Det är bra att vi inte ser en ökning av konsumtionen, men det håller inte i längden. Vi har rätt verktyg för att göra något åt det, men vi måste använda dem, säger Johnny Mostacero, ny förbundsordförande i IOGT-NTO.

Annonser