Mer alkohol vardagar och helger

Alkoholkultur i förändring. Samtidigt som vardagsdrickande blir vanligare, så dricker många också sig berusade på helgerna. Det anger deltagare i ny enkät från IQ som även släppt kampanjfilm om att testa sina vanor via Alkoholprofilen.

Tre av fyra tillfrågade svenskar (18-79 år) svarar att de tycker det blivit vanligare att dricka alkohol på vardagar (måndag-torsdag) de senaste fem åren. Samtidigt tror åtta av tio (82 proc.) att det är vanligt att folk dricker sig berusade på helgen.

Ny kampanjfilm från IQ om svenskarnas kombinerade alkoholkultur, kontinentalt och helgsupande.

– Ett ökat vardagsdrickande är inte ofarligt, risken finns att man långsamt dricker sig in i beroende. Ett ökat vardagsdrickande tillsammans med berusningsdrickande på helgen är självklart ännu sämre. Jag tycker att utvecklingen av svenska dryckeskulturen är mycket oroande, säger Magnus Jägerskog, vd på Systembolagets dotterbolag IQ, som vill verka för en smartare syn på alkohol, till Drugnews.

Det även märks på sociala medier och på restauranger vardagskvällar efter jobbet hur alkoholen flödar. Anses lite världsvant och kontinentalt att ta några glas vin i veckan. Samtidigt kombineras detta med fortsatt berusningsdrickande i helgerna.

– Nu på sommaren ökar drickandet ännu mer och Systembolagets försäljning ökar då cirka 20 procent. Vardag och helg flyter ihop, kan bli många glas extra. Och nu i midsommar är en av de helger då det dricks mest under hela året, säger Magnus Jägerskog.

Jämfört med 1990-talet (före EU-inträdet), så har alkoholkonsumtionen gått upp i Sverige, 1992-2012 hela 17 procent, enligt OECD. Även om det planat ut något år, så tror Jägerskog att toppen inte är nådd.

– Vi har nog inte har sett sluteffekten av att alkohol fått allt större plats i vardagen. Vi ser en normaliseringstrend i samhället med alkohol i allt fler sammanhang, exempelvis i media och ökad reklam. Jag befarar att konsumtionen går upp ytterligare i takt med normaliseringen och att skador kommer att öka, säger han.

Han tycker att det finns goda skäl att se över regelverket för alkoholreklam för att bättre skydda folkhälsan och bryta trenden. Att även realpriserna på alkohol blivit lägre och serveringstillstånden ökat kraftigt oroar honom.

Med en ny kampanjfilm (”Dricker du kontinentalt på veckorna och svenskt till helgen? – sänds på tv-kanaler och Youtube) vill IQ uppmuntra människor att fundera över sina alkoholvanor och testa dem på Alkoholprofilen.se

Fotnot: Webbenkäten gjordes av Novis på IQ:s uppdrag under tiden 26 maj till 2 juni i år med 1 110 personer 18-79 år. Fler resultat: två av tre (69 proc.) tycker att konsumtionen ökat på vardagar senaste fem åren och nära hälften (46 proc.) att den även ökat på helgerna.

Annonser