Riksdagsmajoritet: utred alkoholsmuggling

En klar majoritet (61 proc.) av riksdagsledamöterna är enligt en enkät för att utreda alkoholsmugglingens konsekvenser. I Skåne beslagtog tullen ifjol cirka 600 000 liter alkohol.

Det är nyhetsbrevet Alcohol Update som åter gjort en attitydundersökning om alkohol bland riksdagsledamöterna. 150 av 349 ledamöter svarade på enkäten som gjordes i november 2014.

61 procent anser att en utredning bör tillsättas för att se över ”alkoholsmugglingens konsekvenser och vilka verktyg som behövs för att motverka den”. 19 procent anser inte det behövs.

Två av tre (63 proc.) anser att gränshandelsfrågan om alkoholinförsel bör lyftas och behandlas som prioriterad nordisk fråga. 67 procent svarade att näthandeln med alkohol på sikt kan utgöra ett hot mot Systembolagets monopol.
Det framgår inte hur de olika partiernas representanter i riksdagen svarat i enkäten.

Tullverket beslagtog i Skåne ifjol cirka 600 000 liter alkohol, det mesta öl, långt över målet 540 000 liter. Det mesta omvandlas till biogas.
– Men det är en piss i Mississippi som man brukar säga. Det kommer in hur mycket som helst, säger Ulf Ängemo, gruppchef på tullen i Helsingborg, till Kvällsposten.

Enligt bryggeriföreningen körs cirka 47 miljoner öl från Sverige varje år till gränsbutikerna i exempelvis Tyskland. Det mesta köps tillbaka av svenska kunder eller smugglare.

Svenska alkoholskatterna höjdes ytterligare vid årsskiftet. Punktskatten på öl och vin höjdes nio procent, medan spritskatten med en procent.

Annonser