Tullen tar mer alkohol och tobak

Tullverkets beslag för 2014 visar markant ökade beslagsmängder av vin, starköl, cigaretter, växtdrogen khat, men även skjutvapen.

Flera narkotikapreparat ökade under fjolåret i tullbeslagen, allt fler görs i postflödet när näthandeln ökar (se tidigare Drugnews-artikel).

Antalet narkotikabeslag låg på drygt 5 700 belag, något färre än året före. Totalt tog tullen 11 ton narkotika, varav sju ton i södra Sverige, där Skåne är en stor införselport.

Ett narkotikapreparat som ökat beslagen är växtdrogen khat, som kommer ifrån Östafrika och missbrukas i avgränsade invandrargrupper. Totalt togs 9,6 ton, men torkad khat har – efter ändrade smuggelrutter – ökat i post- och kurirflödet och utgjorde över 1,1 ton av beslagen.

Tuggdrogen khat.
Tuggdrogen khat.

– Den torkade khaten är en ny företeelse. Precis som vi förväntat oss så har smugglingen av färsk khat minskat när den förbjöds i Storbritannien och Nederländerna, medan den torkade khaten ökat i mycket stor omfattning. Vi tror att den trenden kommer att hålla i sig, säger generaltulldirektör Therese Mattsson.

En drog som minskar i beslagen är amfetamin till landet, efter att nya substanser med liknande egenskaper kommit in på marknaden via nätet. Illegala näthandeln med narkotika, doping och läkemedel fortsätter öka. Ofta många, men små beslag där. Beslag av dopingpreparat har mer än dubblats i postflödet jämfört med 2013.

Nya missbrukspreparat som ännu inte klassats ökade ifjol, exempelvis former av syntetiska cannabinoider som används i rökmixar (spice). Ett 70-tal nya substanser upptäcktes ifjol, varav ett 40-tal ännu inte hunnit förbjudas.

Tullverket hade under fjolåret ökade beslag av både alkohol och tobak. Alkoholbeslagen ökade mätt i mängd, i södra Sverige hela 40 procent till cirka 650 000 liter drycker (smuggling eller omhändertagna efter punktskattekontroll).

Smuggelcigaretter. Foto: Tullverket
Smuggelcigaretter. Foto: Tullverket

Beslag av smuggelcigaretter ökade från 22,1 miljoner år 2013 till hela 46,8 miljoner cigaretter ifjol. En hel del av det kommer via Polentrafiken.
– I en specialsatsning med Skatteverket och Ekobrottsmyndigheten har vi gjort stora beslag av cigaretter som kommit på avvägar på väg till ”skatteupplag” och flera personer bakom har dömts till fängelse, säger Sune Rydén, nationell specialist hos tullen på alkohol och tobak, till Drugnews.
Det finns även transporter från Polen med skåpbilar och lastbilar som varit fullastade med sprit, öl och cigaretter avsett för både svenska marknaden och Norge.

Det är bara en liten del som tullen lyckas stoppa i smuggelflödet.
– Hade vi haft fler resurser och personal, så skulle beslagen vara betydligt högre, säger Sune Sylvén.

Tullen hittade ifjol även fler skjutvapen, 115 vapen jämfört med 51 året före. Nära hälften av dem beslagtogs i södra Sverige. En förklaring är att sökhundar utbildats att även leta vapen, men även internationella operationer mot vapensmuggling i posttrafiken har gjorts.

Foto: TullverketTULLBESLAG 2014: Narkotika – 509,6 kilo hasch (579,4 kg året före) och 348,9 kg marijuana (331 kg); 22 kilo heroin (3 kg året före), 118 kg amfetamin (225 kg), 20,6 kg metamfetamin (29,3 kg), 28,6 kg kokain (30 kg), 14,1 kg opium (12 kg), 9,6 ton khat (7,5 ton), 6 084 ecstasytabletter (19 492), 1079 LSD-doser (1020).

Narkotikaklassade läkemedel 733 400 tabletter (900 000 tabl året före), dopingmedel 123 100 tabletter (94 900) mm.

Alkohol: 68 000 liter sprit (78 300 liter), 51 400 liter vin (39 700 liter), 6000 liter alkoläsk (3400), 428 400 liter starköl (338 400 liter året före).

Cigaretter: 46,8 miljoner smuggelcigaretter beslagtogs i fjol (22,1 miljoner året före), enligt tullverkets preliminära statistik.

Omräknat i samhällsnytta motsvarade beslagen totalt 1340 miljoner kronor, enligt tullen.

Annonser