Gränshandel inte bakom ungas drickande

Carlsberg Sveriges VD blundar för befintlig kunskap om ungas drickande och svensk alkoholpolitik när han efterlyser en gränshandelsutredning om införseln av alkohol. Det skriver forskare på CAN i en debattartikel.

På nyårsafton publicerade Göteborgs Posten en debattartikel av Mark Jensen, vd på Carlsberg Sverige, som önskar bättre kunskapsunderlag för svenska alkoholpolitiken.

Mark Jensen. Carlberg Sverige
Mark Jensen, vd Carlberg Sverige

Han menar att de höga svenska alkoholskatterna (som åter höjdes vid nyår) inte är förenliga med öppna gränser. Men även att utsatta grupper, som ungdomar, får tag i insmugglad alkohol via ”alternativa systembolag”.

För att värna alkoholpolitiken vill bryggerichefen, (vars företag skickar miljontals liter öl till gränsbutiker i Tyskland), att en gränshandelsutredning tillsätts av regeringen.

Detta för att kartlägga omfattning av alkoholinförseln, analysera priselasticitet för privat införsel och smuggling, hur dryckerna distribueras vidare och skador för utsatta grupper kan minskas.

”En sådan analys är helt nödvändig som beslutsunderlag för alla framtida diskussioner om regleringar och skatter på alkohol”, skrev Mark Jensen.

Häromdagen fick han svar av tre forskare – Håkan Leifman, Mats Ramstedt och Björn Trolldal på Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning. CAN sköter numer en omfattande månatligt löpande undersökning över svenskarnas alkoholkonsumtion, (via telefonintervjuer, statistikinsamling mm).

Deras bild är att alkoholinförseln tvärtom minskat till Sverige senaste decenniet, och att totala konsumtionen och alkoholrelaterad dödlighet har minskat. Ungas drickande har nära halverats under samma tid och den alkohol de ändå konsumerar kommer främst från Systembolaget (via äldre syskon och kompisar), inte från införsel.

”Om vi bortser ifrån att ungdomar dricker allt mindre och utgår ifrån att de bara dricker smugglad alkohol trots att fakta säger motsatsen, riskerar vi att fatta alkoholpolitiska beslut som snarare förvärrar än förbättrar alkoholsituationen”, skriver de tre forskarna.

Annonser