Justerad mätning av alkoholinförsel

STOCKHOLM Den oregistrerade alkoholens omfattning är omtvistad och mätmetoderna likaså. Nu slår en expertgrupp fast att öl- och spritinförsel bör viktas upp något, men att trenden kvarstår: Svenskarnas totalkonsumtion, införsel och smuggling av alkohol har minskat senare år.

Bland annat föreslås den självrapportering som sker via telefonenkäter, viktas upp för privatimport och smuggling, (sprit med +66 procent, starköl +54 procent, medan vin viktas ned till 0 procent). Detta för att bättre fånga in mörkertalet.

Med den nya indikatorn landar totalkonsumtionen på 9,5 liter per person över 15 år, omräknat i ren alkohol, för år 2010, vilket är ett par deciliter högre än vad alkoholforskarna tidigare uppgett. Men ändå klart lägre än toppåret 2004 då det var över 10 liter per person.

Alkoholforskare på Stockholms universitet (enheten Sorad) följer på regeringens uppdrag alkoholutvecklingen sedan millennieskiftet. Förutom officiella försäljningssiffror från Systembolaget, restauranger och handeln försöker de beräkna oregistrerad konsumtion. Med telefonenkäter med 18 000 personer årligen försöker de fånga andra källor, såsom privatinförsel, hembränning etc.

Men särskilt alkoholindustrin har haft invändningar mot Sorads uppgifter senare år om att privatinförsel och smuggling av alkohol minskar medan Systembolaget säljer mer och att totalkonsumtionen samtidigt minskat. Man hänvisar till tullens ökade alkoholbeslag, langning till ungdomar och sina egna siffror – bland annat bryggeriers leveranser till tyska gränsbutiker och spritbranschens “gränshandelsindex“ för ett tiotal starkspritsorter som visat ökad försäljning.

– Om branschens siffror skulle stämma överlag, så skulle Sverige nästan ha högst alkoholkonsumtion i Europa. Och även flera andra vetenskapliga studier ha fel som visat på en minskad alkoholkonsumtion, men jag tror inte att det är så, säger Håkan Leifman, ordförande i projektgruppen och chef för Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, till Drugnews.

Huvudansvar för insamling och analys av data har Sorad haft, men det är oklart vem som efter 2012 ska sköta det.

Förslaget till nya sättet att mäta alkoholkonsumtion finns med i en rapport till regeringen om ett hundratal olika indikatorer för uppföljning av ANDT-strategin (förebyggande om alkohol, narkotika, doping och tobak). Leifman redovisade nyligen några huvudlinjer i den på en preventionskonferens för praktiker, tjänstemän och politiker. Data över trender ska presenteras på CAN:s hemsida framöver.

Rapporten studeras nu på Socialdepartementet.
– Vi vill veta vilken effekt insatserna på det förebyggande området har och ha möjlighet att kunna ändra dem, säger Ulrik Lindgren, politiskt sakkunnig på departementet.

De krav som några riksdagsledamöter framfört om att en ny utredning bör tillsättas om den illegala alkoholinförselns omfattning innan alkoholskatter ändras avser inte regeringen gå till mötes. Det meddelade finansminister Anders Borg (M) nyligen, som dock uppskjutit tidigare utlovade skattehöjningar.

• Fotnot: Övergripande målen med den av riksdagen antagna ANDT-strategin är “ett samhälle fritt från narkotika och dopning, med minskade medicinska och sociala skador av alkohol och med ett minskat tobaksbruk“.

Etiketter:

Annonser