Svenskar dricker mycket olika

Kvinnor dricker mest vin, män mer starköl, yngre blir oftare fulla när de dricker. Det är stora skillnader mellan hur befolkningen dricker alkohol, enligt nya CAN-rapporten ”Ingen dricker som Svensson”.


Totalkonsumtionen har ökat sedan EU-inträdet, men gick ner något ifjol till cirka 9,3 liter ren alkohol i genomsnitt per svensk över 15 år. Det går att följa i de återkommande Monitorundersökningar över alkoholvanorna.

Men det går även omvänt se hur olika grupper dricker och studera delarna istället för helheten via enkäterna med 18 000 telefonintervjuer årligen.

Jonas Raninen
Jonas Raninen

– Det är slående skillnader mellan kön och åldersgrupper och regioner, säger Jonas Raninen, utredare på Centralförbundet för alkohol och narkotikaupplysning, till Drugnews.

Han har analyserat uppgifterna fram till 2014 i pågående drogvanestudien.
Där framgår att hälften av alkohol som dricks i landet är vin, cirka 30 procent starköl, sprit 10 procent och resterande folköl, cider och starkvin 10 procent.

Kvinnor dricker mest vin (69 proc. av all alkohol som kvinnor drack under 2014), män drack mer starköl (44 proc.), men även mer sprit (13 proc.). Yngre dricker mer starköl, sprit och blanddrycker och äldre dricker mer vin.

Män dricker oftare alkohol än kvinnor, 6 dagar respektive 4,6 dagar i månaden. Yngre 16-29 år dricker minst antal dagar per månad, men när de dricker så berusningsdricker de oftare än andra. I den unga gruppen finns samtidigt en växande andel helnyktra.

Oftare dricker svenskar under sommarmånaderna och i december, minst januari till mars och oktober-november. Drygt en av fem (22 procent) hade inte druckit alkohol alls under senaste månaden före enkäten – kvinnor och äldre personer (65-84 år) hade i högre grad avstått alkohol.

Det är stora olikheter i alkoholkonsumtion i landet. Stockholms län har högst dryckesfrekvens och i mängd följt av Halland och Skåne. Lägst dryckesfrekvens har Västerbotten och Norrbottens län. Högst andel som inte alls dricker alkohol finns i Norrbotten och Jönköpings län.
Närheten till kontinenten i södra Sverige och många som flyttar till Stockholmsområdet är i en ålder då det dricks mer kan vara en förklaring till högre konsumtion, liksom det stora antalet utskänkningsställen, tror utredaren.

– Resultaten visar att det finns stora skillnader i hur vi dricker alkohol mellan kön, åldersgrupper och regioner. När vi utifrån försäljningsstatistiken talar om Sverige som ett vinland, så stämmer det för kvinnor och äldre, men det stämmer inte på män och yngre. Genomsnittet av totalen representerar dåligt dem som ingår i den, summerar Jonas Raninen som skrivit rapporten.

• CAN-rapporten ”Ingen dricker som Svensson” ( (pdf-fil, 26 sidor).

Annonser