Vinlåde-köpare dricker mer

Svenskar som köper vin i bag-in-boxar på Systembolaget dricker mer även av annan alkohol. Det visar en pågående forskningsstudie som undersöker om lådviner – som prismässigt har kraftig mängdrabatt – riskerar driva på totalkonsumtionen och risk för beroende.

Det är Systembolaget som uppdragit till forskare på Karolinska institutet att kartlägga effekterna av lådvinets introduktion i landet. CAN-forskarna Mats Ramstedt och Björn Trolldal leder studien som redovisades på Systembolagets alkoholforskarkonferens i torsdags.

– Det talas ju ibland om boxarna som kvinnofälla och lådvinsalkoholister, men nu har vi börjat kartlägga fenomenet. Och preliminära data visar att boxköparna dricker mer både vin och annan alkohol, men vi vet inte ännu vilka grupper de är som handlar dem. Det ska vi återkomma till, säger Mats Ramstedt till Drugnews.

Mats Ramstedt och Björn Trolldal kartlägger vinboxens effekter på konsumtionen.
Mats Ramstedt och Björn Trolldal kartlägger vinboxens effekter.

Sedan boxvinerna började säljas i mitten av 1990-talet så har vinförsäljningen ökat med 88 procent och de står idag för över hälften av det vin som säljs. Medan priser för flaskvin gått upp till cirka 85 kronor litern i genomsnitt, så har realpriser för lådvin gått ner till cirka 60 kronor litern.

Forskarna undersöker bland annat prisets betydelse – mängdrabbaten är cirka 30 procent jämfört med motsvarande vin på flaska – men även förpackningens form. Den är ju lättare och diskretare att bära, och det går att ta ett glas utan att omgivningen ser det då hållbarheten är längre.

Forskarna har undersökt allmänhetens svar om alkoholvanor utifrån Monitorundersökningen som görs varje månad sedan millennieskiftet och jämfört med säljstatistik. Systembolaget säljer mest lådviner på sommaren, med juli som toppmånad, de anses praktiska att ha på landet, på sjön och vid utefester.

Preliminära siffror i studien visar även att lådvineköparna står för var fjärde inköp av vin i systembutiker, men dricker betydligt mer än de som köper flaskor. Forskarnas slutrapport kommer nästa sommar.

De populära vinlådarna introducerades i mitten av 1990-talet. Redan från början var Systembolaget kritisk till att ta in dem, men Alkoholsortimentsnämnden tryckte på för att de skulle få säljas då det annars kunde uppfattas som handelshinder i EU.

– Skulle rapporten visa att boxvin driver på alkoholkonsumtionen, så skulle det ju kunna bli underlag om man vill göra en ny översyn av dem. För stimulera drickandet krockar med vårt samhällsuppdrag om att värna folkhälsan, säger Björn Lundkvist, forskningsansvarig kommunikatör på Systembolaget, till Drugnews.

Några deltagare på alkoholkonferensen tyckte även att det borde vara obligatoriskt med mätsticka på boxarna för att lättare kunna se hur mycket som dricks.

Annonser