Svenskar dricker mindre alkohol

Införseln av alkohol från utlandet fortsätter att minska. Och svenskarnas totalkonsumtion av alkohol sjönk ifjol, till 9,2 liter ren alkohol per invånare.

Det är en liten minskning från 2014 då den låg på 9,3 liter ren alkohol per invånare över 15 år. Det visar en ny rapport från Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning utifrån säljstatistik och Monitormätningarna som gjorts sedan millennieskiftet med 18 000 telefonintervjuer med personer per år.

D32-D32-BjornTrolldal-forskare1.jpg
Björn Trolldal

– Alkoholkonsumtionen är alltså relativt stabil. En viktig förklaring är att unga dricker mindre än förr och tar med sina dryckesvanor när de blir äldre. Men även att privatinförseln minskat att resa till gränsbutiker och handla har tappat nyhetens behag och det är inte lika förmånligt som förr, svenska kronan har ju tappat lite mot euron, säger Björn Trolldal, alkoholforskare på CAN, till Drugnews.

Unga dricker historiskt mindre alkohol (internetvanor, nya hälsotrender, ökad social kontroll, färre föräldrar bjuder, menar forskare kan vara några förklaringar). Män föredrar öl och sprit, kvinnor dricker mer än tidigare, vanligen vin.

Jämfört med för tio år sedan har konsumtionen minskat med cirka 11 procent. Före EU-medlemskapet var totalkonsumtionen bara 7,8 liter ren alkohol per person och ökade sedan i takt med att införselkvoterna togs bort till toppåret 2004. Då noterades hela 10,6 liter ren alkohol per person.

Därefter har den alltså sjunkit, enligt CAN-rapporten över alkoholkonsumtionen i Sverige, till 2015 års lägre nivåer. Samtidigt som oregistrerade delen alkohol som dricks har minskat till cirka 22 procent av totala konsumtionen, så har Systembolagets andel ökat till 62 procent.

Anskaffningskällors andel av totala alkoholkonsumtionen 2015. Källa: CAN
Anskaffningskällors andel i % av totala alkoholkonsumtionen 2015. Källa: CAN

Resandeinförseln beräknas till 13 procent – en minskning med 6 procent från året före – och smugglingen utgör 5,5 procent (ungefär som året före).

Men går det lita på statistiken?
Svarsfrekvensen är bara kring 35 procent för de 1 500 personer som varje månad rings upp för att få svara om sina alkoholvanor och oregistrerade inköp.

Samtidigt redovisar Bryggarföreningen att 40- 45 miljoner liter starköl körs ner till gränsbutiker varje år och som köps och fraktas tillbaka av främst svenskar. Även tullens insatser förra veckan mot sprit- och ölbussar visar omfattande smuggling. Och både alkoholindustrin och några politiker har begärt att en ny kartläggning över införseln görs.

Björn Trolldal svarar att det finns flera olika intressen i debatten, några vill sänka alkoholskatten och ifrågasätter därför statistiken.

CAN balanserar upp underrapporteringen med olika uppräkningsfaktorer och fångar in den mesta av den svenska starköl som säljs i tyska gränshandeln i sin statistik.

– Om den oregistrerade försäljningen skulle ha ökat, så borde totala alkoholkonsumtionen ökat kraftigt eftersom försäljningen inom landet ökat under senaste decenniet. Detta borde i så fall lett till ökade alkoholskador och dödlighet också. Men vi ser tvärtom att färre vårdas för alkoholrelaterade sjukdomar i slutenvården och minskad alkoholdödlighet. Och drickande bland unga har minskat under många år, säger Trolldal.

Men han håller med om att de miljontals liter billigare alkohol som ändå faktiskt köps och förs in via privatinförsel och smuggling till Sverige kan vara ett bekymmer.

• Drugnews: Kommer då totalkonsumtionen fortsätta att minska i landet enligt dagens trender?
– Nej, det vågar vi
inte förutspå. Dagens nivåer är ju fortfarande höga jämfört med alkoholkonsumtionen innan vi gick med i EU, svarar Björn Trolldal.

• Rapporten ”Alkoholkonsumtionen i Sverige 2015”, pdf-fil, 9 sidor).

Annonser