Studie: alkoholens globala börda ökar

LONDON Alkoholkonsumtion rusar uppåt i världen och målet att minska skadligt drickande kommer inte nås, varnar forskare i en ny studie i The Lancet. I låg- och medelinkomstländer som Kina och Indien dricker allt fler, medan konsumtion minskar i Europa från en hög nivå.


Alkoholkonsumtionen i världen har ökat tio procent från 1990 till 2017, (i snitt 5,9 liter till 6,5 liter rena alkohol per person 15 år och äldre) och forskarna förutspår att trenden fortsätter uppåt till 7,6 liter per person till år 2030.

Även antalet personer som berusar sig minst en gång i månaden har ökat till 20 procent och kommer att fortsätta öka till var fjärde, tror forskarna som utpekar alkohol som en växande global börda.

Idag är det faktiskt en minoritet av världens befolkning som dricker alkohol, men andelen har ökat från 45 till 47 procent och kommer 50 procent inom ett decennium.

Det är ökat välstånd och alkoholindustrins kampanjer i låg- och medelinkomstregioner som Asien som drivit på ökningen, medan i Nordamerika och Europa minskar drickande.

– Före 1990 dracks mest alkohol i höginkomstländer och de högsta nivåer registrerades i Europa. Men mönstret har drastiskt förändrats med stora minskningar över Östeuropa och stora ökningar i flera medelinkomstländer som Kina, Indien och Vietnam, säger huvudförfattaren till rapporten Jakob Manthey, forskare i klinisk psykologi vid ett institut i tyska Dresden, till The Guardian.

I folkrika länder som Kina har alkoholkonsumtion nära ökat 70-procent sedan 1990 (mer bland män än kvinnor), i Indien 38 procents ökning (4,3 till 5,9 liter) och en 90 procents ökning i Vietnam (från 4,7 till 8,9 liter per person från 2010).
Medan i Europa har drickandet minskat särskilt i Östeuropa, exempelvis Azerbajdzjan (2,9 till 05, liter) och i vodkalandet Ryssland från 15,8 till 12,3 liter per person.

Fortfarande dricker Europa mest i världen, cirka 12 liter mätt i ren alkohol per person vuxen, med Moldavien i topp med över 15 liter, Frankrike och Portugal kring genomsnittet. I Sverige ökade konsumtionen efter EU-inträdet till drygt 10 liter ren alkohol 2004, men har sedan minskat till cirka 8,8 liter ifjol.

Alkoholforskarna bakom nya studien i Lancet förutspår att konsumtionen kommer fortsätta öka med 17 procent till 2030. Trenden går alltså helt mot WHO och FN:s mål om att minska skadligt drickande med tio procent fram till 2025 och de rekommenderar därför världens regeringar att börja använda välbeprövade metoder för att hejda alkoholutvecklingen, såsom alkoholskatter, begränsa tillgång och reklam.

IOGT International menar i ett uttalande att studien visar att många länder misslyckas med att hålla löftena i FN-beslut att skydda sin befolkning från alkoholskador.

Kristina Sperkova. Foto: privat

– Det är uppenbart att nuvarande politik, riktlinjer och strategier inte räcker till. Därför upprepar vi vårt krav om att ta fram en ramkonvention för alkoholkontroll, säger i en kommentar Kristina Sperkova, globala nykterhetsrörelsens president, liknande den som finns för tobakskontroll.

Hon tillägger att det är bara alkoholindustrin som drar nytta av dagens utveckling.

• Fotnot: Studien ”Global alcohol exposure between 1990 and 2017 and forecasts until 2030: a modelling study” publiceras i veckans utgåva av The Lancet.

Annonser