EU: visa att minimipris funkar

B600-EU-domstol1minLUXEMBURG/EDINBURG Skottland vill införa minimipris på alkohol för att minska missbruket. Men EU-domstolens generaladvokat kräver bevis om att andra metoder, exempelvis skattehöjning, inte är lika effektiva för folkhälsan.

Skottland har brottats med ökade alkoholproblem, särskilt stort utbud av billiga alkoholstarka drycker i butiker ses som källa till skadligt drickande.

2012 beslutade skotska parlamentet att införa minimipriser på alkohol som del av landets alkoholpolicy och lag antogs året därpå. Ingen ”enhet” (burk eller flaska) ska få säljas för under 50 pence, (cirka 6:50 kronor).

Men alkoholindustrin – särskilt skotska whiskyorganisationen SWA – överklagade och menar att det strider mot EU:s fria rörlighet för varor etc. Skotska regeringen har å sin sida hävdat att minimipriser kan ha positiv effekt på folkhälsan och därför är berättigat.

Skotska domstolen Court of Session begärde därför förhandsavgörande av EU-domstolen och tiden har gått, utan att minimipriser kunnat införas.

I torsdags kom EU-domstolens generaladvokat Yves Bot med ett förslag till avgörande. Han utesluter inte att minimipris på alkohol kan få användas i ett medlemsland för att skydda folkhälsan, men att det måste visas vara det effektivaste alternativet.

Han skriver bland annat att en medlemsstat, för att uppnå målet att bekämpa alkoholmissbruk som omfattas av målet att skydda folkhälsan kan välja en lagstiftning som föreskriver ett minimipris i detaljhandeln för alkoholhaltiga drycker som medför en begränsning av handeln inom Europeiska unionen och snedvrider konkurrensen i stället för en ökad beskattning av dessa produkter, enbart om det visas att åtgärden medför ytterligare, kompletterande, fördelar eller mindre nackdelar än den alternativa åtgärden.”

Beskedet tolkas försiktigt positivt av båda sidor i Skottland.
David Frost, från whiskysällskapet SWA välkomnar beskedet. Han ser det som stöd för deras motstånd mot minimipriser som man anser olagliga, då det finns mindre handelshindrande åtgärder att tillgripa.

Eric Carlin på Scottish Health Action on Alcohol Problems ser beskedet ”som en bra dag för folkhälsan”. Han säger till Herald Scotland att minimipriser är en tillåten metod enligt EU-rätt tillsammans med skatter för att ”minska antalet skottars liv som förstörs och drabbas av tidig död dagligen av billig alkohol”.

Enligt tidigare beräkningar skulle fler än 300 liv kunna räddas årligen om minimipriser på alkohol infördes i Skottland.

Först i vinter väntas ett slutligt utslag från EU-domstolen. Därefter återgår processen till domstol i Skottland. Det dröjer alltså länge innan metoden om lägstapris på alkohol kan prövas där.
Även andra EU-länder med  alkoholproblem  följer utvecklingen.

Annonser