Budget: dyrare alkohol från nyår

Regeringen föreslår – som väntat – i höstbudgeten att alkoholskatterna höjs från nyår. Med en procent för starksprit och fyra procent för övriga alkoholdrycker. /Fortsatt neddragna ANDT-anslag.

06flaskor1Skattehöjningen innebär att en 70-centiliters flaska sprit blir cirka två kronor dyrare, en halvliter öl cirka +25 öre, en flaska 75-centiliters vanligt vin cirka en krona och en tre liters bag-in-box-vin cirka 4 kronor dyrare. Allt inklusive moms. Höjningen väntas ge ökade skattintäkter på nära 400 miljoner kronor nästa år.

Skattehöjningarna (som Drugnews skrev om förra veckan) motiverar regeringen är av folkhälsoskäl – ” efterfrågan på alkohol minskar när priset ökar och minskad konsumtion leder till minskade alkoholskador”, skriver regeringen på sin hemsida.

Någon höjning av tobaksskatten aviseras inte i höständringsbudgeten, som i tisdags lämnades av finansminister Magdalena Andersson (S) till riksdagen.

På ANDT-området aviseras få nyheter i budgeten. Tidigare nerdragningar av anslag till åtgärder om alkohol, narkotika, doping och tobak kvarstår. Åren 2011-2015 gjordes satsningar på 243 miljoner kronor per år. I år sänkte nya regeringen anslagen till 163 miljoner och de föreslås öka till 213 miljoner årligen 2017-2018, därefter minskas rejält till 113 miljoner till år 2020.
Något som redan drabbat flera föreningar som nekats projektbidrag på ANDT-området.

I budgeten föreslås idrotten få 20 miljoner kronor för att stimulera asylsökande och nyanländas idrottande. Och regeringen föreslår bl a 14 miljoner extra till idrotts- och ungdomsledare i socialt utsatta områden.

Tio miljoner kronor årligen 2017-2017 avsätts för inrätta ett nationellt kunskapscenter om ensamkommande barn på Socialstyrelsen. Och IVO får extraresurser för handläggning och tillsyn av HVB-hem som tar emot de många ensamkommande flyktingbarnen.

I budgetpropositionen föreslås polisen få 100 miljoner kronor ytterligare, att säkerhetspolisen får 80 miljoner och att brottsförebyggande samordnare inrättas. Oppositionen anser att det inte räcker för att klara poliskrisen och inte heller polisfacket:
– Närmare tre poliser om dagen har slutat så här långt i år. För att ta oss ur krisen hade vi behövt se en kraftfull förstärkning av svensk polis, säger fackordförande Lena Nitz.
Hon tycker att anslagssparande på över 770 miljoner bör användas till att höja polislönerna nästa år.

• Fotnot: Länkar till regeringens höständringsbudget och delen om ANDT-anslagen, (sid 105, tabell 5.13 om anslagsutvecklingen om ANDT).

Annonser