Dyrare tobak och alkohol för stärka försvaret

Skatterna på tobak och alkohol ska höjas med totalt en miljard kronor från 2023. Det föreslår regeringen och samarbetspartierna Liberalerna och Centern i kommande budgetproposition. Höjningen är tänkt användas till försvarsanslaget.

Skattehöjningen motiveras av att tobaksskatten höjdes senast i januari 2015 och att cigarettpriset i Sverige idag är bland de lägre i EU jämfört med invånarnas köpkraft, enligt en rapport från EU-kommissionen.

Alkoholskatten höjdes senast 2017 och sedan dess har allmänna prisläget ökat och skatten påverkar priset mindre, enligt pressmeddelande från finansdepartementet.

 Magdalena Andersson

– Alkoholskatten är ju inte indexerad alls, så höjer man inte den så urholkas den skatten och vi har ju inte lägre ambitioner nu för folkhälsan, säger finansministern Magdalena Andersson (S) till TT.

Enligt preliminära bedömningar ska höjd tobaksskatten ge intäkter netto på 410 miljoner kronor och alkoholskatten 550 miljoner mer per år från 2023. Förslagen finns med i budgetpropositionen för 2021, som läggs nästa vecka.

Omräknat skulle det höja priset för en flaska vin med cirka en krona, en flaska starksprit ”några kronor” dyrare och en öl cirka 25 öre. Hur höjningen kommer fördelas mellan cigaretter och snus är inte bestämt än.

Finansministern gick ut med nyheten i torsdags tillsammans med att bankskatten ska höjas (ger intäkt på en extra miljard) och effektiviseringar av läkemedelsförmånen (500 miljoner), som också ska vara med och finansiera höjda försvarsanslag på fem miljarder kronor.

Annars presenterades mest skattesänkningar i dagarna. Liberalerna fick berätta om sänkt skatt på tio miljarder för företag nästa år och centern om sänkta arbetsgivaravgifter för jobb till unga på nio miljarder. Hela budgeten som presenteras på måndag väntas innehålla satsningar på cirka 100 miljarder kronor, inklusive ”återstartsatsning” efter pandemin.

Annonser