Svenskar dricker mindre sprit

Totala alkoholkonsumtionen är ganska stabil, en liten minskning till 9 liter ren alkohol per person från 2015 till 2016, enligt ny studie från CAN. Sprit har minskat hela åtta procent mellan de två åren.

 – Det är en trend som vi har observerat en längre tid. Under den senaste tioårsperioden har konsumtionen av vodka, whisky och andra spritsorter minskat med 24 procent, säger forskaren Björn Trolldal på Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, som står bakom PM:et.

Björn Trolldal

Trolldal menar att spritnedgången börjades redan från 1980-talet, men att den minskat mer senaste två åren och att det beror på att resandeinförsel och smuggling gått ner.

I Monitormätningarna så följs sedan millennieskiftet registrerad och oregistrerad försäljning av alkohol i Sverige. Cirka 18 000 personer intervjuas per telefon per år, om bl a alkoholvanor och anskaffningskällor. Dessutom tas försäljningsstatistik in.

Utvecklingen av konsumtionen överlag är ganska stabil senare år, men minskade 2007 till 2016 från 9,85 liter till 9,0 liter omräknat i ren alkohol per invånare över 15 år och äldre.

Starkspriten stod ifjol för 21 procent av all alkohol som dracks. Vin har ökat och står för 42 procent, starköl 31 procent, folköl 5 procent och cider en procent.

Av all alkohol som dracks 2016 kom 79 procent från så kallad registrerad försäljning (krogar, butiker och Systembolaget), och hela 63 procent kom från Systemet.

Den oregistrerade konsumtionen (privatinförsel vid resor, nätköp, hembränning, smuggling etc.) utgör 21 procent, en liten minskning.

 • Drugnews: men branschen och tull uppger ju att smuggling av lågbeskattad EU-alkohol är stora problem?
– Smugglingen är ganska omfattande. Exempelvis motsvarar starkölsmugglingen cirka 5000 busslaster per år enligt våra beräkningar, svarar Björn Trolldal.

 Svarsfrekvensen i enkäterna är bara cirka en tredjedel. Effekter av bortfall och underrapportering korrigeras med hjälp av olika uppräkningsfaktorer, som till exempel med jämförelser mellan uppgivna köp och faktisk försäljning på Systembolaget.

 • Rapporten ”Alkoholkonsumtionen i Sverige 2016” med preliminära uppgifter finns att ladda ner via CAN (pdf-fil, 9 sidor).

Annonser