Europas hushåll köper alkohol för miljarder

BRYSSEL Ifjol spenderade EU-ländernas hushåll i snitt 1,6 procent av sina konsumtionsutgifter på alkoholdrycker, totalt nära 130 miljarder euro (drygt 1 298 miljarder kronor). Sverige ligger i mitten bland länderna med 2 procent alkoholutlägg, visar en sammanställning av Eurostat.

Störst alkoholutgifter hade ifjol de baltiska hushållen, i Estland, Lettland och Litauen med 5,6 procent, 4,8 proc., respektive 4,2 procent. Minst spenderade spanjorer (0,8 proc.), greker och italienare (0,9 proc.).

 

Hushållens alkoholutlägg av totala utgifter. Källa: Eurostat

Hushållens utgifter 2016 för alkohol motsvarar ungefär det de lägger på medicinska produkter, och något mer än de spenderar på socialt skydd/försäkringar eller utbildning.

Alkoholutläggen har ökat mest i Cypern och Tjeckien senaste tio åren, medan de minskat i Litauen, Bulgarien, Lettland och Finland. Sveriges hushåll ligger i snitt på 2,0 procent alkoholinköp av utgifterna.

Alkoholköpen totalt i de 28 EU-länderna för hushållen är alltså nära 1 300 miljarder kronor, vilket är 0,9 procent av EU:s GDP eller över 2500 kronor per EU-invånare, enligt Eurostat.

• Europa toppar alkoholkonsumtion i världen och även skadorna av dryckerna är störst här, enligt tidigare WHO-rapporter.

Annonser