Ingen tidsplan för uppluckrat monopol

Regeringen har ingen tidsplan för förslag om så kallad gårdsförsäljning av alkohol och ett krav är att Systembolagets monopol kan bibehållas. Det säger socialminister Jakob Forssmed till Sverige Radio.

Landsbygdsutveckling eller folkhälsohot? Foto: Drugnews

Frågan om producenters möjlighet att sälja alkohol direkt till konsument, så kallad gårdsförsäljning, har varit föremål för en lång debatt, eftersom det finns stora frågetecken kring om hur detta kommer att påverka Sverige möjlighet att bibehålla Systembolagets monopol på övrig detaljhandel med alkohol.

– Regeringens är positiv till genomförande av gårdsförsäljning, om det kan kombineras med ett bibehållande och värnande av Systembolaget monopol, säger socialminister Jakob Forssmed till Sverige Radio.

Socialminister påpekar att det är en komplicerad fråga med många juridiska frågetecken och där det finns olika syn och att det är viktigt att man inte förlorar möjligheten till Systembolagets monopol.

Om och när ett förslag kommer från regeringen är oklart.
– Jag vågar inte lova en specifik tidsplan för detta, säger Forssmed till Sveriges Radio.

I samband med att utredningsförslaget om gårdsförsäljning lades fram, var det flera av experterna i utredningen som uttryckte oro för att ett genomförande av förslaget skulle göra att Systembolagets monopol skulle kunna falla vid en ny prövning i EU-domstolen.

Annonser