Gårdsförsäljning med begränsningar?

[UPPDAT] Statliga utredningen om gårdsförsäljning av alkohol kommer föreslå att försäljning hos producenter ska tillåtas, enligt Johan Håkansson, bryggare och expert i utredningen. Han välkomnar det, men reagerar mot att mängden som kunder får köpa blir för liten och att stora tillverkare kan komma att exkluderas.

Han skriver på Dagens Nyheters debattsida om hur utredningen resonerar och överväger innan den ska lämna sitt förslag senast 7 december till regeringen.

Enligt Håkansson kommer en del begränsningar finnas med för att EU inte ska se gårdsförsäljning som ett hot mot Systembolaget, vilket Sverige fick undantag för att behålla vid medlemsinträdet 1995.

Det handlar dels om att öl, vin och sprit endast ska få säljas där drycken tillverkas. Och att besökare före inköp ”måste förkovra sig i dryckeskunskap genom till exempel en vinprovning eller en rundtur i bryggeriet för att få köpa med sig varor”.

Först efter en rundtur i bryggeriet, vingården, cideriet eller destilleriet skulle besökare få köpa med sig en ranson hem. Enligt Håkansson kommer ransonen att begränsas till 0,7 liter sprit, tre liter vin eller tre liter öl.
Det blir dessutom en årlig produktionsbegränsning, på cirka en halv miljon liter öl för bryggerier, för att få sälja direkt till kunder, och lägre gräns för vin och sprittillverkare, verkar utredningen landa i, enligt Johan Håkansson.

Han välkomnar överlag möjligheten att lokala tillverkare ska få sälja några flaskor till besökare, vilket redan förekommer i de flesta EU-länder. Men han tycker ransonen är för liten och att den borde vara större för öl än vin sett till mängden ren alkohol och att inte de större tillverkarna ska uteslutas.

Vi ölbryggare tycker i stället att 1 liter sprit, 4 liter vin och 16 liter öl vore en rimlig ranson. Det är samma mängd du får ta med dig som souvenir om man som turist återvänder från en resa utanför EU”, skriver Johan Håkansson, som är vd för bryggeriet Ängöl i Kalmar och styrelseledamot i föreningen Sveriges oberoende småbryggerier.

Förslaget att bara mindre alkoholtillverkare ska få sälja till kunder på stället ogillar han och vill istället tillåta gårdsförsäljning hos alla producenter.

”Att skära toppen av hantverksskrået vid gränsen för lönsamhet för företag som efter många års slit lyckats skapa besöksmål som utan problem skulle kunna hantera en restriktiv gårdsförsäljning kan vara det som drar undan mattan för hela utredningen”, skriver han i debattartikeln.

Johan Håkansson, bryggare. Foto: Privat

Till Drugnews säger Johan Håkansson om gårdsförsäljning:
– Det skulle vara bra för landsbygden och mindre städer, ja, stärka Sverige som mat- och dryckesnation. Och genom att begränsa försäljning av alkohol till bara besökare på tillverkningsstället så skulle vi kunna slippa försäljning från andra EU-länder, säger han.

Det var de borgerliga partierna i riksdagen tillsammans med Lantbrukarnas riksförbund och alkoholindustrin som drev på för ännu en utredning om gårdsförsäljning av alkohol. Men att en lokal försäljning till besökare inte får utmana Systembolagets detaljhandelsmonopol, enligt utredningsuppdraget.

Två utredningar hade tidigare gjorts om gårdsförsäljning av alkohol. De kom fram till att det är komplext och nog skulle krocka med EU-rätt. I annat fall skulle en parallell försäljning behöva tillåtas inte bara på små vingårdar och bryggerier på landsbygden, utan även i städer och i hela landet. Och att även alkohol-producenter i hela EU skulle få delta i begränsad direktförsäljning till kunder i Sverige för att inte anses diskrimineras.

Elisabeth Nilsson. Foto: Luleå Tekniska Universitet

Nya statliga utredaren Elisabeth Nilsson planerar att snart lämna ett förslag om att tillåta gårdsförsäljning utan att alkoholmonopolet ska hotas. (Genom att begränsa direktförsäljning till kunder bara på tillverkningsstället, så skulle kanske utländska producenter kunna kringgås).

På ett möte hos Alkoholpolitiskt forum i augusti sa utredaren att om ett sådan förslag godkänns av regering och riksdag, så tror hon ”beslutet sannolikt kommer att prövas av EU-domstolen”. Och trodde att det skulle godkännas. Men ”om inte, så bedömer vi att det går att backa bandet och gå tillbaka till de regler som gäller idag”, sa hon rapporterade Accent.

Men såväl en jurist och expert på EU- och konkurrensrätt och andra tror inte det är så lätt att ”backa bandet”. Och tillåts kommersiella intressen sälja alkohol direkt till kunder, så bryts en viktig princip.
– Bryter man upp principen att vinstintresse inte ska förekomma i kontakt med konsument blir det svårt att försvara monopolet, sa advokat Joakim Sundbom på seminariet.

• Flera nykterhetsorganisationer menar att tillåta gårdsförsäljning av alkohol skulle hota Systembolagets monopol, gynna främst de största alkoholföretagen och i förlängningen leda till ökad alkoholkonsumtion.
IOGT-NTO kallade sin rapport om saken ifjol: Gårdsförsäljning – alkoholindustrins trojanska häst” (pdf-fil, 24 sidor).
IOGT-NTO:s drogpolitiska chef Magnus Jonsson säger till Accent efter DN-debatt-utspelet att ”det är inte möjligt att kombinera förslaget med Systembolagets monopol”. Och hoppas att förslaget, såsom de två tidigare utredningarna, ”läggs i byrålådan och glöms bort”.

Tema: Gårdsbutiker

Gårdsförsäljning av alkohol har diskuterats i ett femtontal år i Sverige.
För tredje gången har frågan utretts och lämnades i december 2021. Det var Elisabeth Nilsson, fd landshövding i Östergötland, som hade fått uppdraget.

Enligt kommittédirektiven (Dir. 2020:118, pdf-fil, 10 sidor) skulle hon bland annat:

göra en EU-rättslig analys av om och i sådant fall föreslå hur gårdsförsäljning av alkoholhaltiga drycker kan införas i hela landet under förutsättning att detaljhandelsmonopolet säkras

• Läs förslaget ( En möjlighet till småskalig gårdsförsäljning av alkoholdrycker”, (SOU 2021:95, pdf-fil, 348 sidor) och kritik av det. Regeringen bereder nu förslaget.

Läs mer

Annonser