IOGT-NTO: gårdsförsäljning en trojansk häst

Det är Sveriges största alkoholföretag som blir vinnarna om gårdsförsäljning av alkohol skulle införas. Det hävdar IOGT-NTO i en ny rapport ”Gårdsförsäljning – alkoholindustrins trojanska häst”. Absolut Company svarar i Drugnews: ”skräckscenarier målas upp med antaganden och rena felaktigheter”.

Gårdsförsäljning åter i fokus. Fotot: Drugnews

Nykterhetsorganisationen IOGT-NTO har i veckan startat en kampanj mot gårdsförsäljning av alkohol – en fråga som åter kommit upp och troligen kommer regeringen tillsätta en utredning i år.

Men bilden av att mindre vingårdar på landet ska kunna sälja en flaska direkt till kunden och så gynna turism och landsbygdsutveckling är falsk, menar organisationen.

– De flesta alkoholproducenter finns i storstadsområden och gårdsförsäljning – eller privat- eller garageförsäljning som är bättre ord – skulle främst hamna där. Inte ute på gårdar på landet, säger Irma Kilim, drogpolitisk chef på IOGT-NTO, till Drugnews.

Rapporten (24 sidor) hävdar att den felaktiga bilden bygger på tre myter/bluffar: 1) att alkoholtillverkning är småskalig; 2) att tillverkning och försäljning främst skulle ske på landsbygden; och 3) att försäljningen skulle vara harmlös.

Irma Kilim, IOGT-NTO. Foto: Linda Håkansson

– Med gårdsförsäljning skulle nästan vem som helst snabbt och enkelt kunna starta tillverkning av öl, vin och sprit och få ansvar för åldersgränser, öppettider och skatteinbetalningar. Det är långt från den harmlösa småskaliga bild som målats upp kring förslaget säger hon.

Gårdsbutiker skulle dessutom bli en ny marknadskanal för alkoholdrycker (jämför med spelreklam) och de privata försäljarna kan hamna i intressekonflikt om att följa lagen eller öka vinsten.

I rapporten granskas bland annat landets största sprittillverkare, såsom The Absolut Company (ägt av världens näst största spritföretag Pernod Richard, omsatte ifjol 99 miljarder kronor). De kallas gårdsförsäljningens främsta förespråkare för att öppna dörren till ett parallellt system för alkoholförsäljning vid sidan av Systembolaget. Och som lobbar i olika branschföreningar och har byggt upp egna påverkanskanaler.

Gårdsförsäljning har åter hamnat i politiskt fokus då riksdagen uppmanat till att åter utreda frågan och den även finns med i överenskommelsen mellan Januaripartierna (regeringen +C och L), punkt 23. Med tillägget: ”En förutsättning är att Systembolagets monopol säkras (Tillsätts 2020).”

• Går det kombinera sälja lokalt tillverkad alkohol i gårdsbutiker och samtidigt behålla detaljhandelsmonopolet?
– Nej. Det har redan två statliga utredningar (och en norsk) kommit fram till. Det krockar med EU-rätten, kan diskriminera utländska producenter och vi skulle riskera förlora Systembolaget, säger Irma Kilim som anser att ännu en utredning är bortkastad tid.

Absolut Company (med storsäljaren Absolut Vodka) pekas särskilt ut i IOGT-NTO:s rapport och en debattartikel i Dagens Nyheter om att storsatsa på lobbying för gårdsförsäljning. Dessutom påstås att företaget på avreglerade marknader satt i system att leverera råsprit till nya tillverkare, finansiera och bygga upp nya destillerier och låta verksamheten skötas under annat namn, och köpa upp konkurrenter.

Ur IOGT-NTO:s rapport

IOGT-NTO:s debattartikel och rapport som utmålar gårdsförsäljning som en ”trojansk häst skapad av stora alkoholföretag” bemöts med förvåning av alkoholindustrin och The Absolut Company.

– Det blir en skev bild
 av branschen och skräckscenarier som målas upp, med antaganden och rena felaktigheter om att gårdsförsäljning kan leda till haveri för hela alkoholpolitiken, säger Fredrik Borelius, chef för public affairs på The Absolut Company och ordförande för nystartade Svenska Producenter av Alkoholdrycker, till Drugnews.

De bluffexempel som debattartikeln pekar på stämmer inte, hävdar han, och hur en eventuell gårdsförsäljning kommer att bli får en utredning ju först titta på.
– Bluffresonemanget blir en bluff i sig självt, kan man säga, enligt Borelius.

Han hävdar att Absolut Company inte har stora vinstintressen för egen del av gårdsförsäljning då 99 procent av tillverkningen i Sverige går till andra länder. Företagets vill utveckla det unika med Absolut Vodka. Det ingår inte i affärsidén att vara underleverantör av råsprit eller köpa upp andra, menar Borelius. Ett undantag gjordes under pandemin i våras då företaget levererade neutral etanol för handsprit till sjukvården.

Borelius kallas vodkaföretagets ”chefslobbyist” för gårdsförsäljning av nykterhetsrörelsen. Föreningen Svenska Producenter av Alkoholdrycker startades i februari av flera alkoholföretag inom sprit, vin och öl. Bland annat därför att redan existerade intresseföreningen Sveriges Vin- och Spritleverantörer inte ville ta ställning om gårdsförsäljning.

Fredrik Borelius, Absolut Company.

– SVL är en viktig förening för alkoholpolitiska frågor, men flera producenter ville även lyfta fram behovet av gårdsförsäljning och sökte därför annat forum där ämnet kunde diskuteras. Vi vill att duktiga entreprenörer med drömmar ska kunna få visa upp och sälja sina produkter till besökare. Men vi tar även upp andra viktiga näringspolitiska frågor för branschen, säger Borelius som blev ordförande i nya föreningen.

Han poängterar att Absolut Company och branschföreningen han leder ser Systembolaget som viktig för en ansvarfull försäljning och alkoholkonsumtion i samhället. ”Det vill vi inte rubba på”.

Föreningen har även kontaktat beslutsfattare och Socialdepartementet om gårdsförsäljning. Han ser det mer som en näringsfråga än folkhälsopolitik och tycker den istället borde ligga på näringsdepartementet.

• Drugnews: Varför bör alkohol kunna säljas på besökscenter hos tillverkare?
– Det blir del av en helhet för besökare att kunna se tillverkning, smaka och kunna köpa hem en flaska. Producenter vill kunna ge samma fina bemötande som turister förväntar sig och får utomlands när de besöker bryggerier, destillerier och vingårdar. Att hänvisa intresserade konsumenter till ett stängt Systembolag eller beställa via nätet när de kommit hem, känns inte kul, svarar Fredrik Borelius.

– Att vi har duktiga kockar som vinner priser känner de flesta till, men få vet om att svenska producenter tillverkar drycker av världsklass. Känns frustrerande, viktigt uppmärksamma dem också – prisade viner, singel malt whisky och gin.

Och då skulle gårdsförsäljning behövas?
– Ja, skulle vara en viktig komponent för att kunna utveckla sitt företag och få fler turister till landsbygden och leda till fler jobb. Både i direkt produktion, men även transport, inom turism och bli ringar på vattnet.

HOTAT? Bildmontage. Michelle Tribe /CC BY 2.0 & Systembolaget

Men det skulle bli besöksställen med alkohol även i städer vid sidan av Systembolaget?
– Möjlighet till gårdsförsäljning i städer kan säkert vara bra. Har man sitt bryggeri i stan så vill man nog kunna visa och sälja en flaska där. Men det måste ske på ett reglerat sätt – både för säkra att inte minderåriga handlar, men även för att inte bli en konkurrent till Systembolaget i försäljningsvolym.

Men allt det där borde det gå hitta en lösning för. Det är väl det som utredaren får titta på, anser han.

Om och när har vi en gårdsförsäljning för alkoholdrycker i Sverige, tror du?
– Det beror på om regeringen hinner ta itu med ett utredningsförslag före nästa val. Men jag tror att vi kan ha det år 2024. Det är viktigt att alla parter får höras före dess. Det vore bra för alla svenska alkoholproducenter, ökad turism och fler jobbtillfällen, säger ”chefslobbyisten” Fredrik Borelius till Drugnews.

Och om en utredning igen kommer fram till att gårdsförsäljning inte går att kombinera med Systembolagets detaljhandelsmonopol, så ”får vi acceptera det, världen går inte under för det”.

Fotnot: Det finns alkoholproducenter i 218 av Sveriges kommuner. Det finns ett 60-tal vintillverkare, 92 ciderproducenter, 118 registrerade spritföretag och 600 bryggare, enligt SCB och föreningen Sveriges Producenter av Alkoholdrycker.

Tema: Gårdsbutiker

Gårdsförsäljning av alkohol har diskuterats i ett femtontal år i Sverige.
För tredje gången har frågan utretts och lämnades i december 2021. Det var Elisabeth Nilsson, fd landshövding i Östergötland, som hade fått uppdraget.

Enligt kommittédirektiven (Dir. 2020:118, pdf-fil, 10 sidor) skulle hon bland annat:

göra en EU-rättslig analys av om och i sådant fall föreslå hur gårdsförsäljning av alkoholhaltiga drycker kan införas i hela landet under förutsättning att detaljhandelsmonopolet säkras

• Läs förslaget ( En möjlighet till småskalig gårdsförsäljning av alkoholdrycker”, (SOU 2021:95, pdf-fil, 348 sidor) och kritik av det. Regeringen bereder nu förslaget.

Läs mer

Annonser