Gårdsförsäljning av alkohol ingen bra idé

Utveckla gärna landsbygden, men inte genom att öppna för gårdsförsäljning av alkohol. Det kan riskera Systembolagets monopol och att fler människor far illa genom ökad tillgänglighet. Det skriver Per-Olof Svensson, Blå Bandet, inför Folknykterhetens dag.

EU gillar inte monopol, men Sverige lyckades få ett undantag vid medlemskapet för Systembolagets försäljningsmonopol av starkare alkoholdrycker. Folkhälsan fick gå före ekonomiska intressen. Men de som ser ekonomisk vinning som viktigare ger inte upp.

Genom att använda begrepp som ”fler arbetstillfällen och ökad turism för landsbygdens överlevnad”, lanseras återigen behovet av gårdsförsäljning av alkohol. Men om detta genomförs har Sverige själva tagit steget för att Systembolagets monopol upphör. Det öppnar upp för att det i framtiden blir som i Danmark och många andra länder där alkohol säljs i städernas kvartersbutiker.

Att förespråkarna använder begreppet ”gårdsförsäljning” är givetvis en smart strategi. Det ger intryck av en småskalig landsbygdsnära verksamhet, men i bakgrunden står de stora alkoholproducenterna och ser fram emot storskalig försäljning i städerna av sin industriproducerade alkohol.

Hot mot Systembolag och folkhälsa? Foto: Drugnews

Riksdagen har beslutat om en tredje utredningen, trots att två tidigare utredningar visat att gårdsförsäljning av alkohol, inte går att kombinera med att behålla Systembolagets monopol. Att ökad tillgänglighet innebär ökad konsumtion är logiskt. Det är givetvis detta som de som vill tjäna pengar på ökad alkoholförsäljning är ute efter.

Inför Folknykterhetens dag 13 maj, som infaller på samma dag som Kristi Himmelsfärds dag, vill vi uppmärksamma på vilka allvarliga konsekvenser detta får. Utöver att fler människor hamnar i risk- eller missbruk, kommer också ännu fler barn och andra närstående att drabbas socialt och värsta fall av våld i nära relation.

Vi ser gärna att landsbygden utvecklas, men inte på ett sätt som innebär att många fler försäljningsställen blir tillåtna även i tätorter med industritillverkad alkohol. Systembolaget är viktig för folkhälsan och har också allmänhetens förtroende som en ansvarfull återförsäljare av alkoholdrycker.

Annonser