Krävs action mot narkotika – inte bara ord

Vi måste göra vårt bästa, där vi befinner oss i livet just nu, för värna denna och nästa generation ungdomar, att de inte ska trilla dit. Det skriver i en krönika Jessica Vikberg, RNS, i samband med FN-dagen mot missbruk och olaglig handel med narkotika 26 juni.

Det finns inga genvägar om vi vill ha ett samhälle där så få som möjligt fastnar i narkotikahelvetet. Där så få familjer som möjligt trasas sönder av att en förälder eller ett barn blir beroende av knark. Där ett område tas över av langare med helt andra mål än att sprida långsiktig lycka.

Det finns inga genvägar, men det finns vägar för att få ett samhälle så fritt från narkotika som möjligt. Det räcker inte med vackra ord, vi behöver agera också. Ibland går det att samarbeta, ibland inte, ibland kan vi inte och ibland omöjliggör juridiken.

Men det går att engagera sig och ha #drogkurage – vem och var man än är. Som pappa och bonusmamma, som politiker, rektor, krogägare, granne, yrkesman och medmänniska.

Prata med dina barns kompisars föräldrar om hur ni ska tackla frågan helst innan det eventuellt behövs. Lämna inte tonåringen ensam hemma i sommar. Kräv som förälder att ditt barns skola har en drogpolicy värd namnet. Som politiker, låt polis och tull få resurser att arbeta med grova spaningsärenden med internationell knytning, men även få resurser att agera där de illegala drogerna gör mest skada i huvudet och kroppen i människor. Tro på individen bakom missbruket. Hon eller han kan komma tillbaka till ett liv från rus och abstinens.

Det finns inga genvägar, men det finns vägar framåt. Förebygg, stoppa och ingrip – och ge rätt hjälp till drogfrihet.

Det blir ingen Almedalsvecka i år. Möjligheten att lyssna på, debattera och diskutera med partiföreträdare om narkotikapolitik uteblir. En tröst är att alla riksdagspartier i stort är emot en liberalisering av narkotikapolitiken och för en strategi med prevention, minska drogproblem i kombination med vettig vård och behandling. Enda partiet som överväger att tillåta användning av illegala droger är Vänsterpartiet som vill avkriminalisera det. Övriga menar att signalvärdet, i kombination med att du förstås inte straffas om du söker vård, övertygar, enligt en partienkät publicerad i Svenska Narkotikapolisföreningens tidskrift i våras, (2:2020 ”Hur blåser vinden?”).

En del ungdomsförbund har en liberalare syn trots att det särskilt är unga vi vill hjälpa genom att få färre att testa, fastna och skadas av narkotika – nu och framöver.

Självklart påverkas Sveriges narkotikasituation av närliggande länders drogläge, men också av länder på andra sidan jordklotet. Deras politik och sätt att tackla illegal produktion och missbruk sänder eko till Sverige.

Sverige har gemensamt med många länder ratificerat FN:s narkotikakonventioner. De tre internationella konventionerna från 1961, 1971 och 1988 är en grundbult för utformning av narkotikapolitiken. Utgångspunkten är att narkotika är ett globalt problem som inget land ensamt kan bekämpa.

Men det hjälper inte att skriva på ett papper om vi inte agerar efter det. Och de länder som valt pröva en legalisering av cannabis är ute på ett sluttande plan – och bryter mot konventionerna!

Nu krävs det action och inte bara ord.

Vi behöver ta hand om dem som fastnat i drogträsket och hjälpa dem som är på väg att göra det. Vi behöver tull som kollar narkotikakurirer och gods och arbetar i såväl små som stora smuggelärenden. Vi behöver poliser som arbetar i förorter, i välbärgade områden, på krogen och med spaningsärenden. Vi behöver vård som har drogfrihet – i möjligaste mån – och ett värdigt liv som mål.

Skolor och föräldrar behöver veta hur man pratar med barn och unga om droger, så att de inte går på myterna från filmer, tv-serier, butiker och sminkmärken som medvetet eller omedvetet normaliserar användande av cannabis och kokain.

Vi måste göra vårt bästa där vi befinner oss i livet just nu för att värna om denna och nästa generation.

Den 26 juni är den internationella FN-dagen mot missbruk av och olaglig handel med narkotika. I år med temat ”Better Knowledge for Better Care”. Låt oss ge allt vi förmår idag och alla andra dagar med det just du och jag kan bidra med för ett samhälle med #drogkurage. Oavsett om vi jobbar internationellt, nationellt, hemma vid köksbordet eller i kvarteret där vi bor.

 

JESSICA VIKBERG – förbundsordförande Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle

Annonser