Därför stödde Sverige cannabis-omklassning

WIEN I onsdags röstade FN:s narkotikakommission för att ta bort cannabis ur lista IV över de farligaste drogerna. Sverige röstade ja till WHO:s rekommendation och blev tungan på vågen. Nu svarar regeringen i Drugnews – ”inget steg mot liberalisering”.


Omröstningen skedde i Wien vid FN-mötet Commission on Narcotic Drugs som Sverige är en av de 53 medlemmarna av. WHO hade föreslagit att cannabis och dess derivater tas bort från listan där farliga droger som opioider som heroin finns upptagna.

Voteringen blev 27 – 25, och en nedlagd röst. Det blev delvis en ”väst mot syd” där Sverige med de flesta EU-länder röstade ja till förslaget. Ungern röstade emot och Ukraina la ner sin röst. Marginalen var alltså knapp.

Sveriges ställningstagande beskriver statssekreterare Tobias Lundin Gerdås hos socialminister Lena Hallengren i ett mejl:

Statssekreterare Tobias Lundin Gerdås. Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

”Sverige har, i enlighet med EU:s gemensamma ståndpunkt, röstat ja till WHO:s rekommendation om att stryka cannabis från lista fyra i 1961 års narkotikakonvention och låta cannabis endast ligga i lista ett i narkotikakonventionen. Denna omklassificering påverkar varken kontrollen av cannabis eller riskbedömningen avseende de negativa hälsoeffekter som finns av cannabisbruk. Det finns inget skäl för Sverige att motsätta sig varken WHO:s rekommendation eller att frångå den gemensamma EU-linjen. Detta är inte ett steg mot liberalisering utan det är snarare ett sätt att uppdatera narkotikakonventionerna utifrån vetenskaplig utveckling inom området, vilken är centralt att ta hänsyn till”, skriver han till Drugnews.

Beslutet anses underlätta för internationell forskning om cannabis medicinska egenskaper och utveckling av nya produkter. Och att det blir enklare för patienter att få behandling med medicinsk cannabis, vilket flera länder har tillåtit.

Men beslutet ses även av flera som tecken på att FN:s narkotikakonventionerna blivit föråldrade som rättesnöre och att länders narkotikapolitik behöver förändras. Legaliseringsförespråkare hoppas det kan följas av steg mot en mer liberal drogpolitik.

FN-beslutet välkomnas särskilt av cannabisindustrin vars aktier i Nordamerika direkt steg och aktörerna hoppas få komma in på nya marknader och sälja mer.

Danska cannabisbolaget Stenocare, som försöker bli ledande i Europa med receptbaserad cannabis för medicin, ser beslutet som mycket goda nyheter. Från att tidigare genom konventionen ”forskning och behandling av medicinsk cannabis stigmatiseras”.
– Beslutet om omklassning av medicinsk cannabis kan uppfattas som stöd för framtida tillväxt för industrin, och också bra nyheter för patienter som vill ha tillgång till sådan behandling, säger vd:n Thomas Skovlund Schnegelsberg i en kommentar.

Drogrestriktiva World Federation Against Drugs är inte heller helt emot:

Amy Ronshausen, WFAD. Foto: Regina Mattsson

– Vi stöder legitim forskning om komponenterna i cannabisplantan som kan ha medicinskt värde och denna omröstning är i linje med detta syfte. Samtidigt är det viktigt att erkänna de allvarliga folkhälso- och säkerhetsrisker som marijuana utgör i samhällen runt om i världen, säger i ett uttalande Amy Ronshausen, internationell president i WFAD.

Cannabis finns alltså kvar på lista I i FN-deklarationen över farliga droger, som kräver den högsta nivån av internationell kontroll. Flera andra WHO-förslag om cannabis och liknande substanser röstade narkotikakommissionen CND vid mötet att avslå.

Tema: UN&Drugs

Fungerar FN:s globala narkotika-konventioner

… eller har ”kriget mot drogerna” misslyckats?•

• FN-möten årligen i mars i Wien (CND), om implementering av konventioner, nya droger klassas, mm. Länkar till de tre internationella narkotikakonventionerna, (antagna 1961, 1971 och 1988).

Läs mer

Annonser