Drottningen: ”Vi får inte förlora våra barn”

WIEN ”Min vision är ett narkotikafritt samhälle. Vi får inte förlora våra barn”. Det sade drottning Silvia i ett tal på FN-sessionen om narkotika i Wien. Ett möte där annars legaliseringsförespråkare märks alltmer.

Drottningen är inbjuden av FN:s narkotikakontrollorgan och den 57:e narkotikakommissionen (CND) som nu möts med 196 länders regeringar representerade.

På högnivåmötet oroas många över ökade drogproblem och diskuterar hur de ska effektivare mötas. Ord som harm reduction (skadelindring) nämns i flera tal, även flera nämner de legaliseringsförsök som några länder inlett (bl a Uruguay och två delstater i USA).

Några vill att de tre restriktiva narkotikakonventionerna ses över för att inte stigmatisera missbrukare, inte straffa dem genom kriminalisering, och värna deras mänskliga rättigheter.

Men drottning Silvia gjorde klart i sitt invigningstal att hon inte gillar utvecklingen och påminde om att droganvändare har många anhöriga runt sig.

– Jag anser att narkotikapolitik ska baseras på nolltolerans och fokusera på prevention, behandling, kontroll och försöka minska tillgång och efterfrågan av illegala droger, sade hon.

Och hon försvarar dagens internationella narkotikakonventioner, som hon anser är bästa verktyg och väg att nå målen. Och lyfter även fram Barnkonventionen som i artikel 33 påpekar att barn ska skyddas från olaglig droger.

Barn och ungas situation ligger henne varmt om hjärtat. Hon är mycket engagerad i Mentor-stiftelsen.
– Så många barn runt världen drabbas av narkotikamissbruk. Antingen genom att använda själva i unga år eller att växa upp i en familj där missbruk är en del av deras liv. Det här är något som vi måste göra vårt bästa för att ändra. Vi kan inte låta droger och missbruk bli en accepterad del av en persons dagliga liv, sade hon.

Hon avslutade med att på ett tiotal språk upprepa:
– Vi får inte förlora våra barn, och fick varma applåder.

Under pågående plenum vandrade ett fyrtiotal barn och unga in och fick kort uppmana mötesdeltagarna om att mycket behöver ändras vad gäller drogfrågan.

Även Jan Eliasson, biträdande generalsekretare i FN, deltog vid invigningen i tordags. Han sade bland annat att konventionerna är bra, men att vi kan göra mer.
– Vi säger inte bara nej till narkotika, utan ja till hälsa, utveckling och mänskliga rättigheter, sade han i ett tal.

En fråga under CND är att besluta vem som ska förbereda generalförsamlingens särskilda möte om narkotika 2016, Wien (där kontrollorganen med experter och kunskapen ligger) eller New York (där generalförsamlingen finns, men även politiska krafter som vill göra om konventionerna).

Tema: UN&Drugs

Fungerar FN:s globala narkotika-konventioner

… eller har ”kriget mot drogerna” misslyckats?•

• FN-möten årligen i mars i Wien (CND), om implementering av konventioner, nya droger klassas, mm. Länkar till de tre internationella narkotikakonventionerna, (antagna 1961, 1971 och 1988).

Läs mer

Annonser